Helsingborgs Hamn leder EU-projekt för gasbunkringsstationer

EU satsar 30 miljoner kronor för att utreda förutsättningarna för att bygga ut en fungerande infrastruktur för LNG-drivna fartyg i Östersjöregionen. Helsingborgs Hamn får fem miljoner kronor för att koordinera projektet där ytterligare sju hamnar deltar. Projektet skall redovisas hösten 2014. Övriga hamnar är Århus, Helsingfors, Riga, Malmö/Köpenhamn, Stockholm, Tallinn och Åbo.