Helsingborgs hamn fortsätter öka

Godshanteringen i Helsingborgs Hamn fortsätter att öka, under 2007 hanterades totalt 8,1 miljoner ton i hamnen, 2006 hanterades 7,9 miljoner ton, vilket är en ökning med 27 procent räknat i ton. I TEU räknat blir ökningen 33 procent. Styckegodshanteringen har minskat med 73 procent till följd av att containerhanteringen ökat till 301.500 TEU.Resultatet efter finansiella poster blev 19,7 miljoner kronor, jämfört med 37,1 miljoner 2006. Också färjetrafiken över sundet ökar, persontrafiken ökade 1,8 procent och lastfordonen ökade med 4,8 procent. Förbindelsen mellan Helsingborg och Helsingør har 57 procent av lastfordonstrafiken över Öresund, en marknadsandel som ökar.Personalstyrkan har ökat med 28 personer.