Fotograf: Helsingborgs Hamn

Kategori: Folk/företag | Hamn/Logistik

Helsingborg vill sälja IT-bolag

Helsingborgs Hamn siktar på att sälja hela eller delar av sitt ägande i dotterbolaget InPort till årsskiftet.

Bolaget är mest känt för affärssystemet PORTIT som används av omkring 30 hamnar, rederier, agenter och logistikföretag i Sverige och Norden. Kommunalägda Helsingborgs Hamn AB köpte InPort för tre år sedan för att säkra att systemet, som hamnar var och är beroende av, fortsatte att fungera när bolaget var på fallrepet.

– Efter en fin utveckling de senaste åren känner vi att det är dags att avveckla ägandet i InPort för att fullt ut fokusera på vår kärnverksamhet, till vilken utveckling av ett IT-bolag inte räknas. Eftersom InPorts system är viktiga för oss är vi måna om att hitta en stark, investeringsvillig och långsiktig ägare, säger Göran K Johansson, ekonomi-och IT-chef för Helsingborgs Hamn.

Det kommunala ägandet har kritiserats och privata aktörer i både Sverige och Norge har anmält ägandet till Konkurrensverket för att de anser att det ligger utanför den kommunala kompetensen, det som kommuner får ägna sig åt, och konkurrerar ut privata företag.