Fotograf: Fredrik Davidsson

Kategori: Hamn/Logistik

Helsingborg tar täten i stor gastank-studie

Helsingborg tar täten i stor gastank-studie

LNG Helsingborgs hamn har utsetts till koordinator i en EU-finansierad studie av förutsättningarna för att bygga en fungerande infrastruktur för gastankstationer runt Östersjön.

– Vi ska utreda möjligheterna att etablera en LNG-hub i Helsingborg. En anläggning stor nog att försörja sjöfarten, industri och transporter, säger projektansvarig PO Jansson, tidigare både vd för Helsingborgs hamn och ordförande i Sveriges Hamnar.

Projektet går under namnet ”Svavelreduktion för sjöfarten i Östersjön” och åtta hamnar i sex länder ingår: Helsingborg, Århus, Helsingfors, Riga, Malmö/Köpenhamn, Stockholm, Tallin och Åbo.

Var och en av de åtta hamnarna utreder sina möjligheter att etablera en gastankstation för sjöfarten. Helsingborgs hamn och PO Jansson ansvarar för rapporteringen och slutrapporten till EU som skulle varit inne i december 2013.

– Det har blivit framskjutet till början av 2014.

Trots att varje hamn gör sin utredning av sina förutsättningar vill PO Jansson se viss samordning.

– Det som är viktigt här är harmonisering. Var och en kan inte sätta upp egna regler och ha egna slangkopplingar, till exempel. Det är som i slutet av 1960-talet och början av 1970-talet när ISO-containern togs fram så att den skulle kunna lyftas och hanteras med samma sorts utrustning i alla hamnar. Jag ser det här som början på det arbetet.

Projektets totala budget är på drygt 50 miljoner kronor, varav hälften kommer från EU och hälften från hamnarna och deras samarbetspartners. I Helsingborgs fall Öresundskraft, Kemira Kemi och NSR, ett bolag som producerar biogas. 

Helsingborg är den av hamnarna som får mest pengar från EU, drygt 5 miljoner vilket innebär en budget på drygt 10 miljoner i Helsingborg.

– Det ska räcka till hela den teoretiska utredningen, förhoppningsvis kan vi gå vidare med fysisk planering senare. Men det är klart att vi har 50 000 fartyg som passerar varje år, plus färjorna och 3 miljoner långtradare så det finns förutsättningar. Vi ser framför oss att fartyg kommer med LNG till Helsingborg.