Första panelen handlade om EU:s klimatpaket. Fr v moderator Åsa Burman, Lighthouse; Fredrik Larsson, Svensk Sjöfart; Ellen J Eftestøl, Göteborgs universitet; Jonatan Höglund, Furetank; och Sotiris Raptis, Ecsa.

Fotograf: Anna Janson

Kategori: Ekonomi | Hamn/Logistik

Heldag om hållbar sjöfart under Frihamnsdagarna

I kölvattnet av samarbetet mellan Göteborgs hamn och Rotterdams hamn anordnade den nederländska ambassaden en heldag om hållbar sjöfart under Frihamnsdagarna i Göteborg – ett program med många dignitärer.

På programmet fanns idel tunga namn från IMO, ECSA, sjöfartsnäringen och andra organisationer som angrep ämnet omställning till hållbar sjöfart.

I sitt inledningsanförande talade ambassadör Bengt van Loosdrecht entusiastiskt om sjöfartens betydelse i Nederländerna och Sverige och inte minst om Donsö Shipping Meet, som han just hade varit på när Frihamnsdagarna drog igång i samband med Göteborgs sista helg med jubileumsfirande.

Dramatisk relation

Historikern Håkan Strömberg från Göteborgs Stadsmuseum skildrade i livfulla ordalag den tidvis dramatiska relationen mellan sjöfartsnationerna Nederländerna och Sverige ända från 900-talet via bildandet av det holländska Ostindiska kompaniet 1602 och och därefter det svenska ditot 1731.

 • Ambassadör Bengt van Loosdrecht inledningstalar.

  Fotograf: Klara Johansson

 • Historikern Håkan Strömberg lade den sjöfartshistoriska grunden till relationen mellan Nederländerna och Sverige.

  Fotograf: Anna Janson

 • Niclas Mårtensson, vd Stena Line, talade om omställningens utmaningar och möjligheter.

  Fotograf: Klara Johansson

 • Jonatan Höglund, vd Furetank, presenterade rederiets arbete för miljöeffektivitet.

  Fotograf: Anna Janson

 • Roel Hoenders, Head of Climate Action and Clean Air på IMO gav en översikt över IMO:s mångfacetterade klimatregleringsarbete.

  Fotograf: Anna Janson

 • Den andra paneldiskussionen handlade om affärer och omställning. Fr v moderator Edvard Molitor, Göteborgs Hamn; Ron Gerlach, Stena AB; Henrik Brodin, Södra; Nick Lurkin, nederländska redareföreningen; och sjöfartssamordnare Björn Garberg, Trafikverket.

  Fotograf: Klara Johansson

Resten av dagen koncentrerades på hållbarhetsfrågor och gav översikter över EU:s och IMO:s reglering kring och arbete för att ställa om sjöfarten. Knäckfrågan som ägnades mycket tid i programmet, men aldrig besvarades eftersom inga färdiga svar ännu finns, har sin bakgrund i industrins ökade kostnader i samband med omställningen och formulerades av bland andra Ecsas generalsekreterare Sotiris Raptis:

– Vi är naturligtvis på väg mot en fossilfri framtid och vi måste ta beslut på vetenskapliga grunder om de rätta åtgärderna för industrins omställning, men vi måste samtidigt behålla vår konkurrenskraft.

Han talade om hur viktig sjöfarten är för Europas säkerhet och uttryckte också kritik emot att sjöfarten inte nämns i tillräcklig omfattning i EU:s diskussioner om den europeiska industrins konkurrenskraft gentemot andra regioner i världen.

Effektiviteten viktigast

Jonatan Höglund, vice vd för Furetank, konstaterade i paneldiskussionen om EU:s klimatpaket Fit for 55 och FuelEU Maritime att det finns affärsfördelar för rederier som ligger långt framme i omställningen och att det kommer att bli svårare med sanktionsavgifter, ökade bränslepriser och andra kostnader för rederier som ligger efter. Han beskrev Gothia Tanker Alliances flotta som den troligen mest miljöeffektiva som finns idag.

– Det är lätt hänt att man bara talar om bränslen, men det viktigaste är att öka bränsleeffektiviteten, både på fartyget genom tekniska åtgärder, men också genom att göra handelsmönstret mer bränsleeffektivt, sa Jonatan Höglund och visade hur Furetank och Gothia Tanker Alliance arbetar för att minimera den tid som fartygen seglar utan last.

Mer om hållbar sjöfart på Frihamnsdagarna och en längre intervju med Ecsas generalsekreterare Sotiris Rapitis i nummer 9/2023 av Sjöfartstidningen som ges ut 22 september.