Fotograf: Anna Lundberg

Kategori: Miljö | Tank

Hedersamt miljöuppdrag till Terntank

Tryggve Möller, vd för Tärntank Ship Management på Donsö, har just valts in i styrelsen för Clean Shipping Index, CSI.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]ean Shipping Index, CSI.

– Med vår expertis och vårt nära samarbete med kunder, tillverkare och leverantörer, hoppas vi på Terntank att vi kan tillföra värde och vara en hands on-aktör i CSI, skriver Tryggve Möller i ett meddelande där han tackar för förtroendet. Meddelandet är riktat till såväl CSI som olika branschföreträdare som rederiet Terntank har ett nära samarbete med i sitt arbete för en grönare sjöfart.

Bland viktiga samarbetspartners räknar Tryggve Möller i sitt meddelande upp bland andra sina stora kunder Preem och Neot samt Göteborgs Hamn, IVL, Wega, Svensk Sjöfart, Sjöfartsverket och DNV-GL.

Avgörande aktör

Tryggve Möller ser CSI som en avgörande aktör för att öka branschens investeringar i ny och existerande grön teknik. Han passar i samtal med Sjöfartstidningen på att betona att incitamenten för branschens aktörer i dagsläget dock inte är nog. Han tycker att möjligheten till miljörabatt genom CSI i Sjöfartsverkets nya avgiftsmodell är tacknämlig men bara täcker en mindre del av de stora kostnadshöjningar som det nya avgiftssystemet för med sig för både rederier och deras kunder.

En väg framåt

Terntanks fyra nybyggen är på CSI-systemets Level 5. Rederiet jobbar på fler poäng genom sina pågående satsningar på bland annat katalysatorer, som kommer att sänka de totala utsläppen från Terntanks flotta ytterligare.

– Vi är övertygade om att det bara finns en väg framåt och det är att sänka utsläppen och minska miljöpåverkan från transport- och logistikkedjan, säger Tryggve Möller.

Styrelsen

Det återstår några formaliteter, meddelar Tryggve Möller, men klart är att han från och med i sommar ingår i styrelsen för CSI, som i övrigt består av Ove Eriksson, direktör på Sjöfartsverket, Edvard Molitor, miljöchef på Göteborgs hamn, Göran Bengtsson, ordförande i Clean Shipping Index, Per Nilsson, supplychef på Tetra Laval Global och Daniel Berndolf, vettingkoordinator på Preem.

Miljöprestanda

Clean Shipping Index är en oberoende icke vinstdrivande organisation vars miljöindex graderar ett fartygs miljöprestanda. Indexet är ett verktyg för miljödifferentierade hamn- och farledsavgifter och för att välja mer hållbara sjötransportalternativ. Systemet syftar till att underlätta för aktörer i den maritima industrin att ta miljömässigt ansvarsfulla beslut.

Läs mer om CSI på organisationens hemsida.

[/flowy_subscriber_only]

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]