Hebei Spirit-befäl friade men tvingas kvar i Sydkorea

Sydkoreas Högsta Domstol har delvis frikänt de två indiska befäl som stått åtalade för brott i samband med Hebei Spirit-katastrofen som ledde till Sydkoreas största oljespill någonsin. Domstolen friade befälhavaren och överstyrmannen från anklagelser om att de medvetet bidragit till förstörelsen, men skickar tillbaka fallet till en lägre instans för bekräftelse. Denna instans skall också ta beslut om övriga åtalspunkter skall läggas ned.De två befälen har nu varit fria mot borgen och med reseförbud i sjutton månader. Det kan nu ta ytterligare flera månader innan de får en slutlig dom.