Havs- och vattenmyndigheten positiv till sjöfartsstöd

Den svenska Havs- och vattenmyndigheten har lämnat ett positivt remissvar på EU-kommissionens förslag om att införliva IMO-reglerna om max 0,1 procent svavel i fartygsbräsnle från 2015. Myndighetens positiva inställning grundar sig på miljövinster och positiva hälsoeffekter minskade svavelutsläpp kommer att bidra till.”Nyttan av de föreslagna ändringarna överväger kostnaderna” skriver myndigheten som dock också är ” positiv till att vissa kompensationsåtgärder är möjliga för industrin, men vill betona att stöd på sikt bör inriktas på att utveckla långsiktigt hållbara lösningar för sjöfartsindustrin.”Myndigheten påpekar dock särskilt att ”0,1 %-gränsen för passagerarfartyg bör gälla från 2015 och också omfatta andra fartygskategorier så som kryssningsfartyg” men också att fler europeiska havsområden på sikt blir Seca (sulphur emission control area) och Neca (nitrogen emission control area).