Havila säljer sin brittiska räddningsflotta

Havila Shipping säljer Havila Rescue och dess flotta på åtta fartyg till irländska Ocean Mainport, ett joint-venture mellan Mainport och Sartor Shipping i Bergen, för NOK 348 miljoner. I dag har Ocean Mainport en flotta på sju fartyg. Havila säljer för att fokusera verksamheten på ankarhanterare, supplyfartyg och undervattenskonstruktion.