Haverist i Limfjorden står rejält på grund

Det grundstötta cementtransportfartyget ”KCL Banshee” är betydligt mer skadat än vad man tidigare trott. När inspektörer öppnade en bottentank visade det sig att de kunde stå på fundamentet till den fyr fartyget seglade på. Nu är bärgarna ute efter en pontonkran som kan lyfta fartyget och transportera det till varv. Eventuellt kan Dansk Bjergning & Bugserings kran ”Samson” bli ledig nästa vecka. Orsaken till olyckan är inte klarlagd. Fartyget seglar ofta i dessa vatten och anlöper Aalborg fyra gånger i veckan. En filippinsk andrestyrman hade vakten när olyckan inträffade i hård vind och snö.En annan olycka i danska vatten gäller den danska 3.200-tonnaren ”Hermod” som grundstötte på måndagen efter att ha lämnat hamnen i Randers lastad med isoleringsmaterial för Norge. Olyckan inträffade cirka en distansminut utanför Randersfjordens mynning. Vattennivån vid grundstötningen var cirka 1,5 meter över normalvattenståndet.