Haverikommissionen kritiserar Sjöfartsverket

Haverikommissionen kritiserar Sjöfartsverket för att ha fortsatt att utfärda certifikat till passagerarfartyget S:t Erik och rederiet Strömma Turism & Sjöfart trots att man visste att avvikelser i säkerhetsorganisations-systemet inte åtgärdades, vilket var en bidragande orsak till att fartyget körde in i kajen efter ett motorstopp den 14 juli 2006. Ett tiotal personer skadades lindrigt och fartyget, byggt 1881 på Lindholmens varv, fick ett hål i stäven.Haverikommissionen rekommenderar bland annat Sjöfartsverket att ta fram samlade funktionskrav för maskininstallationer i äldre fartyg och ta fram interna riktlinjer för ISM-certifiering för att säkerställa att dokument om godkänd säkerhet ställs ut på företag som har reella möjligheter att fylla ISM-kodens krav.