Haverierna i Kertjsundet analyserade och åldersgränser införs

Rysslands transportminister Igor Levitin har presenterat transportministeriets analys av haverierna i Kertjsundet i november förra året då ett flertal fartyg sjönk under en storm. Enligt SeaNews.ru påpekade han att fartygen, av river-sea-typ, var över 30 år gamla och att detta hade en avgörande betydelse. Ryssland kommer därför att förbjuda fartyg av denna typ som är över 25 år gamla. Dessutom ska Ryssland tillsammans med Ukraina skapa en gemensam trafikövervakningscentral för sjöfarten i Kertjsundet.Efter haverierna i november har kontrollen av fartyg skärpts. River-sea-fartyg som är äldre än 40 år har stoppats för trafik. En annan fartygstyps trafiktillstånd har begränsats till kustnära farvatten. Begränsningar på grund av fartygens ålder har också utarbetats för inrikesvatten och fartyg äldre än 30 år får inte isbrytarassistans.