Hårdare tag mot miljösyndare till havs

EU-parlamentet har nu röstat för direktivet om hårdare straff för föroreningar till havs. Enligt direktivet ska föroreningar från fartyg kriminaliseras om utsläppen gjorts med avsikt, omdömeslöshet eller grov oaktsamhet och om de leder till kraftig försämring av vattenkvalitén. Mindre allvarliga fall där föroreningarna inte leder till försämring av vattenkvalitén ska inte betraktas som kriminella handlingar, detta har EU-parlamentet och Ministerrådet enats om. Dock kommer upprepade mindre föroreningar som görs med avsikt, omdömeslöshet eller grov oaktsamhet ses som kriminella handlingar. Avsikten med direktivet är också att avskräcka rederier och andra inblandade parter i sjötransporter från att hellre förorena och betala en mindre avgift än att faktiskt följa lagen.Det är upp till varje medlemsstat att bestämma straffsatserna.