Fure Vinga, Olympus, Ostindiefararen Götheborg och Tern Island är några av fartygen som kommer till årets Donsö Shipping Meet.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: DSM2023

Här är fartygen som kommer till DSM

Från dåtidens segelfartyg till toppmoderna produkttankfartyg för framtiden. Nu är det klart vilka fartyg som gästar Donsö under årets upplaga av mässan Donsö Shipping Meet.

En viktig del av Donsö Shipping Meet, DSM, är fartygen som lägger till i Donsö Djuphamn. I år kommer en lång rad olika fartygstyper, från segelfartygen Götheborg och Kvartsita till de mer moderna fartygen Tern Island, Fure Vinga, Olympus och Northern Skagerrak.

Götheborg blir huvudnummer

Huvudattraktionen bland fartygen kommer att vara Ostindiefararen Götheborg, världens största oceangående träsegelfartyg och en replika från 1700-talet av fartyget med samma namn som sjönk 1745. Enligt Stefan Björk, ägare av Greencarrier som i sin tur äger Götheborg, är DSM ett bra tillfälle att träffa folk i branschen och samtidigt visa upp kopplingen mellan dagens sjöfart och den historiska sjöfarten med sina ostindiefarare, som har haft så stor betydelse för Göteborg som handelsnav och hamnens utveckling.

– Hela grejen med Göteborg är handeln och sjöfarten. Göteborg finns till stor del på grund av Svenska Ostindiska Companiet, det är en grundpelare med Chalmers och Sahlgrenska som viktiga symboler. Att knyta ihop detta när många av redarna kommer med sina nya fina fartyg till DSM tror jag är jätteviktigt. Vi alla kommer någonstans ifrån och ska någonstans vidare och då är det viktigt att ha med sig sin historia, säger han.

Ett annat segelfartyg som besöker Donsö under DSM2023 är toppsegelskonaren Kvartsita, byggd 1945 på Holms varv i Råå utanför Helsingborg för att frakta råvaror åt Höganäsbolaget. År 1986 köpte Föreningen För Fulla Segel henne och renoverade fartyget grundligt. Fartyget seglar i dag som skolfartyg med Skaftö i Bohuslän som hemmahamn.

  • Fure Vinga. Foto: Christopher Kullenberg Rothvall
  • Tern Island. Foto: Christopher Kullenberg Rothvall
  • Kvartsita. Foto: Christopher Kullenberg Rothvall
  • Götheborg. Foto: Christopher Kullenberg Rothvall
  • Northern Skagerrak. Foto: Northern Energy & Supply

Tern Island inleder

Under mässans första dag, måndagen den 28 augusti, kommer Terntank att visa upp ett av sina senaste nybyggen, Tern Island, som levererades i december 2021 från varvet China Merchants Jinling Shipyard i Kina. Det är det första av två 15.000 dwt produkttankfartyg som utvecklats av Terntank i samarbete med Kongsberg Maritime utgående från rederiets föregående serie av Ternsund-typ. Genom fartygen har rederiet tagit stora steg för att reducera miljöpåverkan, bland annat med den så kallade Hybrid Solution där ett 450 kWh batteripaket, anslutning för landström och ett DC-Link system innebär att fartygens hamnanlöp kan bli helt fossilfria när hamnarna kan erbjuda elanslutning.

Sirius kommer med Olympus

Samma dag kommer även det av Preem chartrade fartyget Olympus från Sirius Shipping. Fartyget byggdes 2006 och utrustades under 2010 med en så kallad Catamiser utvecklad av Gesab i Göteborg. Det är en kombinerad avgaspanna och katalysatoranläggning som både återvinner värme från maskineriet, minskar CO2-utsläppen kraftigt och håller nere utsläppen av NOx. Fartyget är svenskflaggat, är på 9.189 dwt och har en lastkapacitet på 10.692 kubikmeter. Olympus kommer att hålla öppet för besök även under tisdagen.

Northern Skagerrak och Fure Vinga

Under måndagen planerar NOS, Northern Offshore Services, att visa upp sitt servicefartyg Northern Skagerrak som är stationerad i Göteborgs hamn. Under 2022 byggdes fartyget om till hybriddrift med batterier. Fartyget samlar i huvudsak in slop och sludge från anlöpande fartyg i Göteborgs hamn.

Under tisdagen och onsdagen visar Furetank upp sin produkttanker Fure Vinga som levererades av China Merchants Jinling Shipyard i januari 2021. Fartyget, som är på 17.999 dwt, är nummer sju i en serie systerfartyg bestående av åtta levererade fartyg och nio på beställning. Fure Vinga har designats i nära samarbete med FKAB med fokus på minskad miljöpåverkan. Fartygets huvudmaskin är av dual-fuel typ och drivs med LBG och LNG. Enligt Furetank är Fure Vinga det första tankfartyget i Europa som utrustats för att kunna driva lastpumparna med el från land. Fartyget är svenskflaggat, har isklass 1A och en tankkapacitet på 20.306 kubikmeter.