Hantering av tjockolja i Ventspils

Ventspils Nafta Terminals planerar att bygga tre tjockoljecisterner med kapacitet för 45.000 kubikmeter vardera, pumpstation och utrustning för att lasta tankfartyg. Idag hanterar Ventspils Nafta Terminals endast råolja, dieselolja och bensin.Ventspils Nafta Terminals ägs av Ventspils Nafta och Vitol Group.