Hans Langh utnämnd till sjöfartsråd

Den finländske redaren Hans Langh har förlänats hederstiteln sjöfartsråd för ett långvarigt och förtjänstfullt arbete för den finska sjöfarten. Hans Langh har sedan 1980 varit engagerad i rederiverksamhet och köpte 1983 sitt första egna fartyg. Idag ingår fem fartyg i Langh Ships flotta och rederiet sysselsätter över ett hundra sjömän.