Hamnområdet i Muuga blev frizon

Den 9 maj öppnades en ny typ av frizon i Muuga, vilken omfattar hela 215 ha av hamnområdet. Tidigare var hamnen uppdelad i sex olika frizoner. Den nya frizonen gör det möjligt att lagra gods från EU och icke EU-länder samtidigt, utan tidsbegränsningar och utan krav på att betala moms. Gods kan transporteras till och från frizonen genom sex tullportar, vilket möjliggör import, förädling och export av gods på hela hamnområdet och kajlinjen.För att förbereda frizonen har AS Tallinna Sadam (Port of Tallinn) investerat EEK 95,3 miljoner (EUR 6,1 miljoner) i hamnens västra del och ytterligare EEK 39,2 miljoner (EUR 2,5 miljoner) för att bygga en 297 meter lång viadukt över järnvägen.