Fotograf: Pierre Adolfsson

Kategori: Hamn/Logistik | Regelverk

Hamnkonflikten analyseras

Regeringen ger Medlingsinstitutet i uppdrag att se över konfliktreglerna i APM-terminalen i Göteborg.

Uppdraget som man fått av regeringen består i att kartlägga hur vanligt det är att en arbetsgivare utsätts för konflikt, trots att hamnbolaget har ett tecknat kollektivavtal. APM Terminals i Göteborg har kollektivavtal med LO-facket Transport, men inte med Hamnarbetarförbundet som majoriteten av hamnarbetarna är knutna till.

Allvarlig situation

I ett brev till Svenskt Näringsliv, som riktat kritik mot gällande konfliktregler, skriver arbetsmarknadsminister Ylva Johansson att situationen i Göteborgs Hamn är allvarlig.

– Utan att uttala mig ifråga om den aktuella konflikten i Göteborg och de särskilda sakförhållanden som där är för handen kan jag konstatera att det finns frågeställningar av mer allmän karaktär som är viktiga att titta närmare på när det gäller stridsåtgärder i situationer som denna, det vill säga när en avtalsbärande arbetsgivare kan utsättas för stridsåtgärder från en annan arbetstagarorganisation än den arbetsgivaren har avtal med. För att få en tydligare bild av frågan kommer jag därför se till att Medlingsinstitutet får i uppdrag att kartlägga och analysera denna typ av konflikter på arbetsmarknaden, skriver hon. 

Skyndsamt

Initiativet välkomnas av Sveriges Hamnar.

– Det är bra att regeringen tar initiativ i den här frågan och det är viktigt för Sverige. Vi har redan sett hur stor skada dagens regler ger, inte bara för det utsatta företaget, utan för näringslivet i stort. Dock hade vi föredragit en skyndsam utredning som också kunnat lämna förslag till förändrad lagstiftning, säger Joakim Ärlund, vd för Sveriges Hamnar i ett pressmeddelande och får medhåll av Mattias Dahl, vd för Transportföretagen.

– Möjligheten att i tid och otid stänga ner Göteborgs Hamn som är ett av Sveriges viktigaste transportnav för handeln med omvärlden är inte rimligt. Handeln och industrin måste kunna lita på att ett av Sveriges viktigaste transportnav fungerar tillfredställande.

Märkligt

Hamnarbetarförbundets ordförande Eskil Rönér säger till Sveriges Radio att det är ett märkligt agerande. 

– Samtidigt som man säger att man värnar om den svenska modellen och inte vill göra ändringar i MBL (medbestämmandelagen) så säger man att man vill undersöka just våra konflikter, säger han och kommenterar även Svenskt Näringslivs krav på ändrade konfliktregler. 

– Det är inte första gången de kräver det. Där kommer de inte att nå någon framgång.