Fotograf: Adam Bergman

Kategori: Arbetsmarknad | Hamn/Logistik

Hamnkonflikt till nästa nivå

Konflikten mellan det lokala facket och arbetsgivaren APM Terminals i Göteborg går vidare och förhandlingar inleds nu på nationell nivå.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]e och förhandlingar inleds nu på nationell nivå.

I slutet av april strejkade de fackligt anslutna hamnarbetarna vid APM Terminals i Göteborg under ett dygn. Svenska Hamnarbetarförbundets avdelning 4, även kallad Hamn4an, genomförde strejken för att bland annat få till ett kollektivavtal och en förändrad förhandlingsordning med arbetsgivaren.

Sedan dess har förhandlingarna fortsatt men APM Terminals har hela tiden hävdat att det lokala facket inte har mandat tillräckligt. Istället bör konflikterna lösas på nationell nivå mellan Svenska Hamnarbetarförbundet och Sveriges Hamnar, menar de.

Centrala förhandlingar

Och nu har konflikten kommit just dit. Tidigare i veckan enades parterna om att lyfta förhandlingarna till central nivå. Igår, onsdag, genomfördes de första förhandlingarna mellan Hamnarbetarförbundet och Sveriges Hamnar.

Dock kvarstår Hamn4ans strejkhot. Nås ingen överenskommelse kommer de anställda inleda en strejk på tisdag nästa vecka.

”Väldigt långt ifrån varandra”

– Jag vill påstå att vi som företag sedan dag ett varit måna om att nå en lösning på konflikten och få till stånd ett arbetsklimat där allas aspekter tillgodoses. Samtidigt har det varit uppenbart att vi och Hamn4an stått väldigt långt ifrån varandra när det gäller att nå konkreta mål. Därför känns det i sammanhanget bra att vi nu får in lite ny energi till förhandlingsbordet, säger APM Terminals HR & Förhandlingschef Sophia Tuveson som deltagit i förhandlingarna, i ett pressmeddelande.

Fattar inte besluten själva

Dock vill hon inte spekulera i vad förhandlingarna kommer leda till i slutändan.

– Hamn4an har under konflikten framfört ett önskemål om att få teckna ett kollektivavtal. Det är dessvärre något som APM Terminals inte ensamt kan påverka, eftersom kollektivavtal tecknas med Sveriges Hamnar centralt. Visserligen pågår ett arbete inom Sveriges Hamnar att ta ställning till hur organisationen ska förhålla sig till saken, och där APM Terminals deltar med en representant, men det är alltså inte vi själva som kan fatta de avgörande besluten.

”Försökt vara tillmötesgående”

Hamn4an är dock, inte helt överraskande av en annan mening. De menar att en av de centrala frågorna i förhandlingen är APM Terminals syn på fackföreningen och förhandlingsordningen. Enligt facket har arbetsgivaren till exempel under lång tid försökt styra hur många och vilka som ska få företräda föreningen vid förhandlingar.

”Hamn4an har försökt vara tillmötesgående men har tvingats konstatera att det inte är möjligt att långsiktigt bedriva ett fungerande fackligt arbete under sådana förutsättningar med en företagsledning som verkar inriktad på att styra genom diktat och konfrontation snarare än dialog och överenskommelser”, skriver fackföreningen i ett uttalande.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]