Fotograf: Henrik Ekberg

Kategori: Arbetsmarknad | Container | Hamn/Logistik

Hamnfyrans fem förslag för en hamn i världsklass

De dalande containervolymerna går att vända om arbetsgivaren APMT bara lyssnar på Hamnfyran, enligt Peter Annerback.

Peter Annerback, ordförande för Hamnarbetarförbundets avdelning 4 i Göteborg, Hamnfyran, listar i en debattartikel i Göteborgs-Posten fem förslag till hur Göteborgs hamn kan bli en hamn i världsklass igen. Artikeln utgår från de fortsatt sjunkande containervolymerna som Göteborgs hamn nyligen redovisade.  

Punkterna går i korthet ut på att:

  • Hamnarbetarförbundet vill ha samma rätt till delaktighet och inflytande som de har i resten av Sveriges hamnar,
  • containerhamnens tillgänglighet utökas genom att Hamnfyran tillsammans med APMT hittar schemalösningar som täcker behoven under arbetstoppar,
  • de anställda ska kunna känna trygghet och fokusera på sitt arbete i stället för att vara rädda att förlora jobbet – då ökar produktiviteten,
  • APMT respekterar arbetstagarnas val av facklig tillhörighet och kallar Hamnarbetarförbundet till förhandlingar igen och att
  • blixtsystmemet bibehålls, eftersom APMT:s aviserade satsning på bemanningsbolag enligt Hamnfyran är sämre och dyrare.

Annerback nämner också i artikeln att det är arbetsgivaren som genom sina stridsåtgärder har stått för 98 procent av de förlorade arbetsdagarna medan Hamnfyrans medlemmar har strejkat i endast åtta timmar i år, därmed kan man enligt Annerback inte lägga skulden för volymraset på hamnarbetarna.