Fotograf: Ystad Hamn

Kategori: Hamn/Logistik | RoRo

Hamnexpansion dryftades i Polen

Ystad Hamns goda relation med Polen förstärktes ytterligare i torsdags då hamnvd:n Björn Boström besökte vice sjöfartsminister Grzegorz Witkowski i Warszawa. 

Bakgrunden till besöket var den satsning som Ystad Hamn nu göra på linjen till Świnoujście, med framför allt utbyggnaden av hamnen med nya färjelägen samt Polferries båda nybyggen. Rederiet fanns också representerat på mötet. 

Allt fler polska turister

– Polen och de polska rederierna är väldigt viktiga för oss i dag och kommer bara att bli viktigare ju mer trafiken ökar. Ekonomin i landet växer stadigt och Polen är att räkna med, både som handelspartner och som semesterdestination för svenskar, samtidigt som fler och fler polska turister besöker Sverige, säger Björn Boström, och fortsätter:

– Vi har tagit stora steg framåt i utvecklingen av färjelinjen mellan Ystad och Świnoujście, mycket tack vare våra goda kontakter med polska politiker och aktörer.

Framtidens behov

Torsdagens möte följer ett tidigare möte mellan Ystad Hamn och Polens sjöfartsminister i november 2016, där samarbetet för att säkra att kapaciteten på linjen Ystad – Świnoujście motsvarar framtidens behov stod i fokus. Det första av Polferries nya större färja beräknas gå i trafik på linjen 2020/2021.