Fotograf: Fredrik Davidsson

Kategori: Hamn/Logistik

Hamnarnas uppgift utreds

Konkurrensverket Hamnar gör sedan länge mycket mer än att bara lasta och lossa. Konkurrensverket utreder om de kommunala hamnarna hämmar konkurrensen.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]na hämmar konkurrensen.

Dagens hamnar pratar ofta om sina olika terminaler, inte sällan dessutom kombiterminaler när väg-, järnvägs- och sjötrans-porter möts och gods kan byta transportslag. Olja lagerhålls på många håll både för förbrukning i regionen, till raffinaderier och mellanlagring i transithandel blir allt vanligare. Lagerhållning är sedan länge en vanlig verksamhet för många hamnar.

– Holmen har byggt Skandinaviens största sågverk en bit bort och de har lagt all sin lagerverksamhet här hos oss, säger Ola Hjärtström marknadsansvarig på Norrköpings Hamn och Stuveri AB som liksom hamnar och hamnbolag på de flesta håll runt om i Sverige är kommunägt.

Hamnbolaget har också en central roll i det största offshoreprojektet i Östersjön på mycket länge, kanske någonsin, gasledningen Nordstream.

– Vi är logistikansvariga för hela det här projektet. Traditionellt sett betydde logistikpartner att vi lastade och lossade fartyg men Saipem Energy Services som är ansvariga för bygget av gasledningen ville ha en avtalspartner och det blev vi. Det har bland annat inneburit en sådan småsak att vi måste handla målarfärg, 34 000 liter, som de har för att märka varje rör som svetsas ihop till rörledningen, säger Ola Hjärtström.

Ute i Pampushamnen hålls lager för reservdelar och utrustning till rörläggaren Castoro Sei ute på Östersjön och ett område är fullt av vajrar, fendrar och svetsgas.

– Vi sköter all logistik i hela projektet och ett fartyg kommer in här varje vecka och hämtar och lämnar utrustning. Är det något som är trasigt och måste repareras gäller det att engagera näringslivet i trakten för reparationerna måste gå fort. Det får inte bli stopp i rörläggningen, det kostar för mycket pengar.

Under utredning

Det här är bara två exempel på vad en modern hamn ägnar sig åt och det finns synpunkter om det är lämpligt eller om det hämmar konkurrensen och tar jobb från det privata näringslivet. Förra året infördes dessutom ny konkurrenslagstiftning och Norrköpings Hamn och Stuveri och Europa Transport är anmälda till konkurrensverket för att Unér Shipping, som ingår i Mærsk Broker Sweden AB, ansåg att hamnens agerande hämmade konkurrensen. Senare anslöt sig Jönsson Novabolagen till klagomålet. Bolagen menar att Norrköpings Hamn och Stuveri utnyttjar sin monopolställning på stuveritjänster till att styra uppdrag till Europa Transport och att man vägrat lämna prisuppgifter på stuveritjänster vilket gjort att bolagen inte kunnat lämna anbud i upphandlingar.

Europa Transport var fram till februari 2010 helägt av Norrköping Hamn och Stuveri som då sålde 55 procent av Europa Transport just för att inte strida mot den nya konkurrenslagstiftningen. Köpare var Håkan Walldén, norsk konsul i Norrköping och fram till 2007 styrelseledamot i Norrköpings Hamn som representant för den dåvarande delägaren i hamnen, Lantmännen.

– Vi tittar på frågor som rör Europatransport och Norrköpings Hamn och Stuveri. Om det strider mot lagrummet att ett kommunalt kontrollerat bolag håller på med klarering, spedition och mäkleri, säger Rebecca Havgärde, handläggare på Konkurrensverket.

En av de saker som Konkurrensverket i en omfattande skriftväxling under vintern ställt frågor om till Norrköpings kommun, och hamnbolaget, är hur ägandet i Europa Transport nu ser ut. De är inte säkert att det räcker att hamnen inte längre är huvudägare.

– Vi tittar på om bolaget är kommunalt kontrollerat, vi tittar både på ägandet och på hur till exempel styrelsen är sammansatt. I Europa Transport är det 45 procent ägande.

Omfattande skriftväxling

De över 100 posterna i skriftväxlingen, som fortfarande pågår, mellan konkurrensverket och de inblandade parterna skvallrar om att det kan ta tid innan vi får något besked från Konkurrensverket om de lägger ner ärendet eller tar saken till tingsrätten.

– Vi har inte landat i något beslut ännu. Vårt beslut blir antingen att vi anmäler till tingsrätten eller att vi avskriver ärendet. Vi jobbar på så fort vi kan med vår utredning. Jag kan inte ange någon exakt tidsplan. Den beror även på yttre faktorer.

Norrköpings Hamn och Stuveri är knappast det enda kommunalt kontrollerade hamnbolag i landet som ägnar sig åt verksamhet som skulle kunna tyckas konkurrerar med det privata näringslivet. Förra året behandlade konkurrensverket ett liknande ärende i Gävle. Privata Gävle Container Terminal anmälde det kommunala hamnbolaget och deras nya containerterminal för att de ansåg att kommunens agerande hämmade konkurrensen. Det ärendet avskrev Konkurrensverket utan vidare motivering. 

– Granskningen rörande Norrköpings hamn rör en specifik hamn; Norrköpings hamn. Ett eventuellt domslutsutslag kan ju dock naturligtvis också få betydelse för liknande verksamhet i andra hamnar, säger Rebecca Havgärde.

[/flowy_subscriber_only]

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]