Hamnarna i Varberg och Halmstad bildar bolag

Hallandshamnarna Halmstads Hamn och Varbergs Hamn kan komma att bilda ett gemensamt bolag som ska sköta driften i de båda hamnarna. Anläggningarna ska dock fortsättas att ägas av respektive kommun. Kommunerna har skrivit under en avsiktsförklaring och nu ska det utredas, beslut i de båda kommunfullmäktige blir det i början av 2012.