Hamnarbetare i Göteborg strejkar

130 hamnarbetare i Göteborgs Hamn gick i dag ut i strejk. Det är Hamnarbetarförbundets avdelning 4 som tar till stridsåtgärderna, som också omfattar övertids- och nyanställningsblockad. Under hela den här veckan kommer mellan 76 och 130 hamnarbetare att tas ut i strejk per dag. Orsaken till strejken är att Hamnarbetarförbundet inte får vara med i de uppsägningsförhandlingar som pågår. Hamnledningen förhandlar med LO-förbundet Transport om de tidigare aviserade uppsägningarna i hamnen, som kommer av kraftigt minskade import- och exportvolymer för hamnen.– I varselförhandlingarna och uppsägningar kommer Göteborgs Hamn att följa ordningen på den svenska arbetsmarknaden. Den svenska modellen bygger på en huvudpart på arbetsgivarsidan och en på arbetstagarsidan. Det innebär att vi förhandlar med den part vi har kollektivavtal med, det vill säga Transportarbetareförbundet, säger hamnens medieansvariga Cecilia Carlsson till SST.– Till följd av strejken minskar vår kapacitet med 20 procent. Och vi har redan märkt av kundernas reaktioner. Till exempel så har Stora Enso valt att ställa in några anlöp och gå direkt till kontinenthamnarna istället.