Fotograf:

Kategori: Hamn/Logistik

Hamnar i Västerås och Köping får muddras

Ännu ett steg i Mälarprojektets förfärdigande har tagits i och med en positiv dom i Mark- och miljödomstolen.

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt har gett klartecken för muddring i hamnarna i Västerås och Köping. Muddringen ska öka säkerheten för fartyg på Mälaren och gör att större fartyg kan anlöpa de aktuella hamnarna. Även förstärkning av kajer och anläggning av nya spåranslutningar ingår i utvecklingsarbetet. 

Fas 1 klar 2020

Första spadtaget i Mälarprojektet togs i november 2016 när arbetena i Södertälje kanal påbörjades. Syftet med projektet är att förbättra sjösäkerheten och tillgängligheten i de allmänna farlederna genom Södertälje kanal och Mälaren.

Muddringsarbetena i Mälaren kommer att genomföras under hösten 2019. Hamnprojektets första fas beräknas vara klar 2020.