Fotograf: Jonas Paulson

Kategori: Hamn/Logistik | RoRo

Hamnar bryter med Hamnarbetarförbundet

Hallands Hamnar och ro-ro-terminalen i Göteborgs hamn avslutar all samverkan med Hamnarbetarförbundet från den 31 mars. 

Arbetsgivarna i hamnarna kommer efter 31 mars endast att förhandla med Transport, som har kollektivavtal.

– Våra skyddsombud blir av med sina brickor, vi ska inte bli kallade till förhandlingar och vår förtroendeman ska inte få jobba fackligt längre. Det är hela Sveriges Hamnars policy som genomförs, säger Erik Helgeson, styrelseledamot i Hamnarbetarförbundet och hamnarbetare i ro-ro-terminalen, till Göteborgs-Posten.

– Detta sker nu i flera olika hamnar, Halmstad hamnar, Karlshamn och Helsingborg, säger Erik Helgeson.

Fåtal med i Transport

Han uppger att det är omkring ett dussin personer i ro-ro-terminalens personal som är organiserade i Transport, övriga 250 anställda är med i Hamnarbetarförbundet.

I Halmstad hamn är Hamnarbetarförbundets representanter chockade över förändringen och uppger att de alltid tidigare har haft en bra dialog med arbetsgivaren.

– De tänker inte heller acceptera våra skyddsombud längre, utan bara Transports – trots att det endast är en tiondel av arbetarna i hamnen i Halmstad som är med i det förbundet. Det är oerhört allvarligt med tanke på vilken farlig miljö våra medlemmar är verksamma i, säger Paul Karlsson, ordförande för Hamnarbetarförbundet i Halmstad, till Hallandsposten.

Bekräftar förändringar

Björn Alvengrip, vd för Hallands hamnar, bekräftar förändringen till tidningen och säger att detta genomförs i alla landets hamnar på uppdrag av arbetsgivarförbundet Sveriges Hamnar.

– Det här borde alla hamnar ha infört för många år sedan, men olika hamnar har tagit olika lång tid på sig. Nu tyckte vi att det var dags att sätta ut ett definitivt datum, säger Joakim Ärlund, vd för Sveriges Hamnar, till Hallandsposten.

På Sveriges Hamnars hemsida finns frågor och svar om policyn som ligger bakom förändringar i medlemsföretagens hamnar. Sveriges Hamnar skriver där att ”Vi vill slå vakt om den svenska arbetsmarknadsmodellen genom att göra samma åtskillnad som lagen gör mellan fackföreningar som har tecknat kollektivavtal och fackföreningar som inte gjort det.”