Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Hamn/Logistik

Hamnanläggningarna bör bli långsiktigt hållbara

Genom våra satsningar hoppas vi också inspirera och driva på andra hamnar till att göra liknande investeringar som vi gör.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]vesteringar som vi gör.

FN:s klimatmöte i New York avslutades förra veckan. Syftet med mötet var att driva på arbetet med att minska klimatutsläppen och ökad hållbarhet i världen. Detta aktualiserar ytterligare frågan och vikten av att utveckla våra hamnanläggningar till att vara långsiktigt hållbara. 

2023 beräknas HallandsHamnars nya hamn i Varberg vara klar. Målet är att hamnen ska vara Europas modernaste och mest hållbara hamn för skogsprodukter. Parallellt med detta fortsätter HallandsHamnar arbetet med att ställa om sin verksamhet till att vara mer klimatsmart och hållbar.

HallandsHamnar Varberg är den ledande hamnen i Sverige då det gäller utskeppning av sågade trävaror och andra skogsprodukter. HallandsHamnar Halmstad förstärker den gröna profilen genom att vara den ledande hamnen då det gäller hantering av recycling-produkter.

Miljöpåverkan och hållbar utveckling har en allt större betydelse i bolagets verksamhet. Idag är det självklart att våra kunder ställer höga krav när det gäller hantering och transport av gods. Därför är det viktigt att hamnen genom ständig förbättring minskar företagets påverkan på miljön, såväl i luft, i vatten och på marken.  

När Nya Farehamnen i Varberg ska byggas är visionen att transporterna till och från Europas modernaste skogshamn och Södra i princip ska vara fossilfria. Därför ska dessa givetvis fortsätta med järnväg och i den nya hamnen ska förutsättningarna för att hantera gods via järnväg bli ännu bättre. Vår vision är också att så många som möjligt av fartygen som ligger i hamn ska vara anslutna till förnyelsebar el, istället för att deras egna dieselgeneratorer ska gå.

Parallellt med detta kommer vi också att minimera utsläppen från transporterna i hamnen genom att använda fordon som går på förnyelsebart bränsle eller som drivs med el. Redan idag drivs de flesta av våra truckar med förnyelsebart drivmedel.

En annan viktig del för att kunna utveckla våra hamnanläggningar och säkra verksamheten långsiktigt är att anpassa hamnarna och rusta dessa för den pågående klimatförändringen med återkommande extremväder och höga vattennivåer. Ett sådant arbete har som bekant genomförts i HallandsHamnar Halmstad och inneburit att 140.000 kvadratmeter av hamnområdet höjts och är idag en premiumanläggning för import av bilar. Just nu höjs ytterligare 42.000 kvadratmeter mark och den kommer att vara inflyttningsklar för kunderna innan årsskiftet.

Att minska klimatpåverkan och utveckla vår verksamhet mot ett mer hållbart, långsiktigt och lönsamt företag är en stor utmaning för HallandsHamnar. En ökad effektivitet kommer att generera mer affärer, bättre resultat och lägre miljöpåverkan. Vi är övertygade om att vi är på rätt väg och att vi ska ligga i framkant genom de investeringar vi gjort i Halmstad och genom att vi nu i Varberg bygger Europas modernaste och mest hållbara hamn för skogsprodukter.

Dock är det av största betydelse att också andra hamnar nu arbetar aktivt för att minska klimatpåverkan från hamnverksamheten och bidrar till ett mer hållbart samhälle. Vi hoppas att våra investeringar i Varberg och i Halmstad inspirerar och utmanar andra hamnar till att göra ytterligare satsningar på klimatsmarta och hållbara investeringar som bidrar till en minskad klimatpåverkan. 

Styrelsen HallandsHamnar AB
Reine Antonér

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]