Hamn i Tallinn stängs för civila fartyg

Estniska regeringen beslutade den 28 april att Miinisadam i Tallinn endast skall vara försvarshamn med nödvändiga skyddsområden. Miinisadam är bas för estniska marinens fartyg, som även ingår i NATO:s flotta. Hamnen anlöps ofta av fartyg från andra NATO-länder. Vid marinbasen hanteras hemlig information, och därför stängs Miinisadam – både hamnbassängen och tio hektar i hamnområdet med byggnader.