Hammerodde tillbaka i tjänst

Bornholmstrafikkens Hammerodde är åter i trafik mellan Rønne och Køge efter att ha legat på STX Europe Shipyard i Helsingfors under två månader för ombyggnad. Färjan har utrustats med ett extra bildäck, byggt ovanför det nuvarande väderdäcket. Färjan har också utrustats med nya hytter för passagerare med funktionshinder. Man har också utökat kapaciteten för skolelever. Hammerodde har även ändrats under vattenlinjen. Fartyget har fått nya propellrar och roder för att spara bränsle. En så kallad ankstjärt har monterats på skrovet för att öka stabiliteten. Systerfartyget Dueodde ska enligt planerna byggas om 2012 och fungera som en reservfärja för Hammerodde, som blir det enda fartyget på linjen Rønne–Køge från 2011.