”Hammerodde” och ”Dueodde” ska få fördubblad kapacitet

Bornholmstrafikkens vd Mads Kofoed vill att företagets färjor ”Dueodde” och ”Hammerodde” ska byggas ut för att möta efterfrågan på platser på turerna till Bornholm. Under den gångna sommaren har efterfrågan vida överstigit tillgången, varför man hoppas kunna i det närmaste fördubbla antalet passagerarplatser per färja från 400 till 770 till nästa sommar. Och detta ska ske genom att bygga ut färjorna på höjden.– Det är möjligt att bygga på höjden, men det är dyrt. Vi måste först söka pengar hos våra ägare, säger Mads Kofoed till Trelleborgs Allehanda.De båda ropaxfärjorna är förberedda för utbyggnad av passagerarutrymmena och det kommer att kosta runt DKK 40 miljoner att genomföra utbyggnaden.