Fotograf: Clemensfranz (Wikimedia) / Södertälje Hamn

Kategori: Regelverk | Specialfartyg

”Många obesvarade frågor kring inlandssjöfarten”

Sverige inför i dagarna ett femte transportslag – inlandsfartyg. Detta kan ge fantastiska möjligheter att avlasta landinfrastrukturen på ett miljömässigt och kostnadseffektivt sätt.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]kostnadseffektivt sätt.

Inlandsfartygen får endast trafikera de inre vattenvägarna, sjöar, kanaler och skyddade kuststräckor. Sverige inför, enligt Transportstyrelsen, detta den 16:e december. Sverige som sista kuststat inom EU. I stora delar av Europa och Nordamerika är sjöfarten av tradition uppdelad i å ena sidan havssjöfart, dvs. transport av gods och passagerare på haven, å andra sidan inlandssjöfart, dvs. trafik på de inre vattenvägarna. Sverige har hittills tillämpat havssjöfartsregler på all fartygstrafik.

Frågor att besvara

Väg- och järnvägsnätet är överbelastat och problemen kommer enligt Trafikverkets prognoser att tillta. Vi kommer inte kunna investera oss till den kapacitet som behövs.
Inlandssjöfarten har en stor potential att omedelbart avlasta landinfrastrukturen samtidigt som det är säkert, miljövänligt och samhällsekonomiskt lönsamt. Vad vi behöver är samma regler som i resten av Europa. Att vi måste ta hänsyn till vårt vinterklimat är självklart, men i övrigt så är vattnet likadant här som i resten av Europa. Det vi nu ser är ett halvhjärtat införande med många kvarstående frågor som måste besvaras, till exempel;

– I resten av Europa är det självklart att inlandsfartyg slipper lots.

– Eftersom det är inlandssjöfart, och inte havssjöfart, slipper fartygen belastas av statliga pålagor som farledsavgifter.

– Cabotageregler finns inte för inlandssjöfart, ett Belgiskt flaggat inlandsfartyg får obegränsat trafikera svenskt vatten, enligt deras flaggstats regler.

– Bemanningsreglerna får inte bli desamma som för havssjöfarten. Sverige måste införa samma regler som i Europa, inte kräva högskoleutbildade sjökaptener och en stor minimibesättning.

– De tekniska särreglerna måste hållas till ett minimum. Inför vi tuffare regler i Sverige så lär det inte bli några blågula flaggor i aktern.

Hur blir det i Sverige?

Vi vill att regeringen på ett tydligt sätt delegerar ansvaret för införandet av inlandssjöfart till sina myndigheter med en tydlig linje att förenkla så mycket som möjligt. Utan en massa särkrav och undantag kan inlandssjöfarten bli ett viktigt bidrag till ett robust och hållbart transportsystem. Att flytta gods till inlandssjöfarten skapar ökat utrymme för drift och underhåll på landinfrastrukturen och ett större utrymme för persontrafik i våra storstadsregioner. 

Erik Froste, vd Södertälje Hamn AB
Anna Holmström, platschef Handelskammaren Mälardalen

Carola Alzén, vd Mälarhamnar AB

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]