Fotograf: Arkivbild: Adam Bergman

Kategori: Hamn/Logistik | Miljö

Halmstad höjer marknivån för 60 miljoner

Genom att höja marknivån i hamnområdet möter Halmstad hamn redan kännbara klimatutmaningar.

Halmstad hamn har under det senaste årtiondet varit utsatt för ett flertal kraftiga stormar vilket medfört extrema vattennivåer i hamnområdet. Detta har inneburit att delar av hamnområdet drabbats av återkommande översvämningar. HallandsHamnar Halmstad och Halmstad kommun genomför nu en marknivåhöjning av cirka 140.000 kvadratmeter av hamnområdet. Nivån höjs från 2,2 till 3 meter över havet, dessutom byggs en vall som förstärker skyddet med ytterligare en halvmeter.

Klart i år

Projektering och upphandling är nu slutförd vilket innebär att markarbetena kommer igång under maj månad och kommer att utföras av Halmstadföretaget Jonab. Projektet beräknas enligt fastställd tidplan vara slutfört före årsskiftet och är kostnadsberäknat till 60 miljoner kronor.

De nu aktuella ytorna används för hantering av importbilar och hyresgäster är Volkswagen Group Sverige AB och Skandiatransport AB.

Säkrad verksamhet

– HallandsHamnar har i samband med att projektet tecknat ett nytt långsiktigt avtal med kunderna och verksamheten har därmed kunnat säkras till Halmstad under lång tid framöver, säger Björn Alvengrip, vd för HallandsHamnar AB, i ett pressmeddelande.

– Den aktuella ytan är lika stor som 20 fotbollsplaner och vi behöver cirka 300.000 ton krossat berg för att genomföra höjningen. Vi ser detta projekt som en startpunkt och vår ambition är att på lite sikt gå vidare att klimatanpassa övriga delar av hamnområdet, säger Christer Green, teknisk chef för HallandsHamnar.