Fotograf: Henrik Ekberg

Kategori: Fartygsaffärer | Fartygsutrustning | Miljö

Hållbart i Almedalen

Under tisdagens seminarier i den Maritima Mötesplatsen berättade bland annat rederier och kunder om sina gröna lösningar och sin strävan mot nollvisionen.  

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]van mot nollvisionen.  

Almedalsveckan är i full gång och för den Maritima Mötesplatsen startade den på allvar på måndagskvällen under Zero Vision Tools maritima mingel. Hela 350 personer räknades in på eventet där arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) talade.

Mer konkret

ZVT stod bakom flera seminariepunkter under måndagen med den gemensamma rubriken Nollvisionen, och underrubriker som till exempel FN, regelverket och finansieringen. På tisdagens ZVT-seminarier plockades det hållbara arbetet ned en nivå och konkret belystes vad rederier och kunder gör och har gjort för sin strävan mot nollvisionen, och hur man ser på framtiden. Även bland annat tekniska lösningar och samhällsnyttan diskuterades. Annika Kristensson, Terntank, berättade varför man valt att satsa på LNG-drivna fartyg, varav en av dessa, Tern Ocean, fanns på plats i Visby Hamn. Tern Ocean levererades i mars och var det sista i en serie om fyra LNG-drivna produkttankfartyg som Terntank den senaste tiden har investerat i. Och rederiernas hållbara satsningar är viktiga, enligt Fredrik Backman, Chef Shipping på Preem, som transporterar 30 miljoner ton gods per år, varav 93 procent med fartyg.

– Våra kunder efterfrågar allt mer hållbara transporter. Preem har jobbat med detta länge, sedan 2008 har vi minskat våra koldioxidutsläpp med 49 procent.

Många hamnanlöp

På frågan vilka utmaningar som Preem står inför vad gäller hållbara omställningsarbeten svarade Fredrik Backman att det har en del att göra med lots- och farledsavgifterna.

– Vi har tittat på nya logistiklösningar, bland annat vad gäller inlandssjöfarten, men det falerade på grund av för höga lots- och farledsavgifter. Landsvägen var ett billigare alternativ. Vi skulle vilja göra fler hamnanlöp. I Norge kan man lasta fullt i en hamn och sedan gå till flera hamnar och lossa. Det går inte i Sverige.

Behöver stöttning

Claes Möller, Fleet Manager/DP på Terntank och Björn Sandholm, Production Manager på GESAB talade om tekniken på miljöeffektiva fartyg, bland annat på Tern Ocean som är på 15.000 dwt och är utrustad med en Wärtsilä 5RT-flex 50 DF dual fuel-huvudmaskin med effekten 5.850 kW.

– Vi har sett till helheten för att minska bränsleförbrukningen, såväl skrov, maskin, LNG-driften och propeller. Några hinder att fortsätta denna satsning ser vi inte, men när det väl kommer till kontraktsskrivning och man är knuten till en leverantör så rullar pengarna lätt iväg. Man borde få någon stöttning i dessa investeringar.

Nyckeln

Karin Andersson, Maritim miljöteknik och energisystem, Chalmers, talade slutligen om den stora samhällsnyttan som industriinvesteringar i grön transport på sjö ger och Carl Carlsson på Zero Vision Tool summerade det hela.

– Nyckeln är just att kunna visa samhällsnyttan både i ton och euro. Då kan vi översätta det i hamn- och farledsavgifter, riskavtäckningsfonder och så vidare.  

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]