Kategori: Ekonomi | Forskning | Politik

Hallå där, Rikard Engström!

Under veckan pågår European Shipping Week i Bryssel. Sjöfartstidningen pratade med Föreningen Svensk Sjöfarts vice vd Rikard Engström, som var där under evenemangets första dagar.

Hur är den allmänna känslan?

Känslan är positiv. Det händer mycket, man pratar kring framtidsfrågor i termer av digitalisering och autonoma fartyg men man pratar också om frågor som är mer här och nu och om regelverk på EU-nivå och på global nivå. Mycket kretsar kring hur vi ska kunna bidra på ett effektivare sätt till samhället för att nå de politiskt uppsatta miljömålen och tillgänglighetsmålen. Sjöfarten är ett viktigt och bra verktyg för det. Även om det på seminarier kan bli så där ”vi vill ändra det och vi vill ändra det”, så känns det ändå som att det finns en grundton i det hela som är positiv, som att vi vill, vi kan och vi finns här. Som ett brett erbjudande till samhället.

Vad har du sett och hört?

Jag har varit på lite olika seminarier. På ett seminarium om Short Sea Shipping höll Niclas Mårtensson, vd på Stena Line, keynote-tal. Dessutom var Dick Höglund från Tärntank med i en paneldebatt. Så där var det ett stort svenskt inslag, som ju är roligt inte minst eftersom vi ligger ganska långt fram gällande miljöfartyg. Sen finns det mycket att göra, inte minst på internationell nivå, för att reglera marknaden på ett effektivt sätt och stimulera bra beteende och utveckling. 
Niclas Mårtensson på Stena pratade bland annat om färjornas roll för Europas tillgänglighet och konkurrenskraft. Och så lyfte han nödvändigheten av att öka FOI-investeringar, alltså att se till att det blir mer forskning och innovation inom sjöfartsbranschen.
Det var också det som var temat för Dick Höglund från Tärntank, utifrån deras fyra LNG-fartyg, han var tacksam över att de fick finansiellt stöd från kommissionen till det första fartyget. Men det räcker inte för att göra en bred omställning av sjöfarten. Dick vill han att man ska gå ut bredare så att andra redare kan göra liknande investeringar. Och det känns i min värld alldeles oerhört gentilt – att de har gjort en investering och sedan pushar på för att andra ska få samma möjlighet. Det är ju väldigt snyggt gjort!

Något mer?

På seminariet om framtidens sjöfart lyssnade jag på Violeta Bulc som är ansvarig för transportfrågor i EU-kommissionen. Det är jättebra bara att hon är med där, det sätter sjöfarten på kartan. Hon sa flera gånger att vi måste arbeta med sjöfarten som ett ekosystem, alltså samarbeta mer, och hon konstaterade att vi blir inte vinnare om vi inte delar information. Hon pratade om det på rederi- och fartygsnivå, men det där kan man absolut lyfta, tycker jag, till det intermodala perspektivet – att man måste dela information genom hela transportkedjan.
Sedan var hon inne på världspolitiska händelser, att vi går mot en ökad protektionism. Det är förstås en hotbild mot sjöfarten och hon tyckte att sjöfarten borde försöka få upp det mer på agendan. Vi behöver ha så lite handelshinder som möjligt för att vi ska få en effektiv sjöfart.

Nämnde hon Brexit och Trump?

Det var i det sammanhanget hon kom in på det, hon pratade om kriser – vi har haft flyktingkris, terrorkriser, ekonomisk kris med Grekland och sen har vi också Brexit som är en kris och så omvärldshändelser som Trump. Och det är klart att det där är fenomen som gör att man blir mer sluten, har man dålig information är det grunden till rädsla. Förbättrad information är nyckeln.