Olle Rutgersson, professor på Chalmers.

Fotograf: Jan-Olof Yxell, Chalmers

Kategori: Forskning

Hallå där, Olle Rutgersson!

Hallå där, Olle Rutgersson – professor på Chalmers som ska prata om sjösäkerheten 20 år efter Estoniakatastrofen på Världssjöfartens dag på torsdag.

Vad kommer ditt föredrag att handla om?

– Det är ju nästan på dagen 20 år sedan Estonia. Så det kommer att knyta an till det. Jag har varit delaktig i olika forskningsprojekt kring Estoniakatastrofen och arbetet efteråt. Så jag kommer ge en översikt av vad som hänt inom sjösäkerhetsarbetet sedan dess.

Vad handlar det om för forskning?

– Bland annat så har vi forskat kring hur man kan sjösätta livbåtar på ett effektivt sätt. Sedan var jag en del av DESSO-projektet. Ett projekt där vi försökte konstruera en ropax-färja som inte kapsejsar, även om den blir skadad. Alltså om hur man kan förbättra skadestabiliteten på fartyg.

Kommer det något mera?

– Ja, jag kommer dessutom resonera kring om det ”behövs” olyckor för att få till en positiv regelutveckling. En väldigt svår fråga och det blir en del filosofiska tankar från min sida.

Tycker du att säkerhetsarbetet hamnat i skymundan?

– Ja, den senaste tiden har det väldigt mycket handlat om svaveldirektiv och bränslen. Men det är väldigt viktigt med säkerhet till sjöss och det bra att det får utrymme. Sedan så finns det en logisk koppling i och med årsdagen för Estoniakatastrofen.

Är det bra eller dåligt?

– Det kan man diskutera. På ett sätt så får det upp frågan på agendan igen. Direkt efter olyckan var det lättare att få pengar för forskning kring sjösäkerhet. Men idag är det svårare. På det sättet är det positivt. Men som sagt, ska det ”behövas” en olycka för att få till en utveckling i sjösäkerhetsarbetet?

Vilka bör komma och lyssna på ditt föredrag?

– Det brukar vara både sjöfolk och andra människor på Världssjöfartens dag, och jag tror att det är intressant och viktigt för alla att lyssna på.

Är du nervös?

– Det känns spännande. Jag har varit med länge i branschen men brukar inte göra så många sådana här saker nu för tiden, så jag ser fram emot det.

Kommentarer

 • kapten beckbyxa

  Med gott sjömanskap behöver inte olyckor likt med Estonia hända.
  Reglagen på bryggan kan lätt dras ned till ”slow ahead” och stäven styras upp mot sjön.
  Så sköter man sitt fartyg med gott sjömanskap även om det förorsakar försening.

  • Anonymous

   Ding dong…

 • Per Nordström

  Det blir säkert ett intressant framförande som vanligt när det gäller dig och för de som missar detta, som jag, kan vi få ta del av en inspelning på Sjöfartsforums hemsida 🙂 PS Det ser ut som om jag befinner mig på en färja på Östersjön den 28:e DS

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.