Fotograf: ESL Shipping

Kategori: Skeppsbyggnad | Torrlast

Hallå där Mikki Koskinen!

Hallå där Mikki Koskinen, vd för ESL Shipping, som offentliggjort nytt kontrakt med SSAB och beställning på två LNG-drivna handymax-bulkfartyg.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]vna handymax-bulkfartyg.

Hur aktivt har er egen organisation deltagit i planeringen av nybyggena?

– Vi har varit en mycket aktiv part och har deltagit med ett stort eget team från landorganisationen och fartygen, där maskinchefer, befälhavare och styrmän varit med. Vi har angett riktlinjerna för lastutrymmenas indelning, lasthanteringssystem, liksom även däcksutrustningens specificering, bryggans planering och maskinerilösningarnas dimensionering. Vi har utnyttjat Deltamarins stora kunnande och expertis i projektet, de har utfört kalkyler och dimensionerat. Det finaste är att vi inom rederiet har ett kunnande som vi kan utnyttja i sådana här projekt. Även därför är det bra för ett rederi att med några års intervall bygga nya fartyg så att detta kunnande bevaras. 

Hur skiljer sig era nybyggen från övriga B.Delta-typer?

– Fartygets huvuddimensioner är annorlunda så designen har optimerats på nytt. Vi har utvecklat denna tillsammans med Deltamarin för att uppfylla våra kunders behov. Deltamarin har varit till stor hjälp tack vare deras gedigna kunnande inom maskin och skrovkonstruktion. I princip får dessa 25.000 tons fartyg samma dimensioner som våra nuvarande 20.000 tonnare medan bunkerkonsumtionen blir märkbart lägre. Vi har samma längd över allt, medan bredden och djupgående blir något större. Trots det har vi 25 procent mer dödvikt och betydligt större lastrumsvolym proportionellt sett. Med stor lastrumsvolym beaktar vi framtidens biobränslemarknad där det volym är viktig.

Hur viktigt är avtalet med SSAB?

– Vi brukar säga att en helt central del av vår affärsverksamhet är att betjäna stålindustrin. Vi tycker att det är fantastiskt att vi tillsammans med SSAB har nått en situation där miljövärden har en stor betydelse i hur man vill sköta transporter. Utan ett sådant engagemang från kunden skulle det vara besvärligare att förverkliga investeringsprojekt av denna typ.

Ni har i många år samarbetat med SSAB, innebär detta kontrakt något nytt?

– Det är en fortsättning och samtidigt en utvidgning på det föregående avtalen. På sin tid hade vi har haft avtal med de båda företagen inom nordisk stålindustrin och vi fortsätter på den linjen. De gör det möjligt att även effektivisera kundens verksamhet och förbättra deras förutsättningar att konkurrera och vi tar samtidigt ett stort steg framåt så att vår verksamhet på god och stabil grund på lång sikt och på ett lönsamt sätt.

Kommer de nya fartygen att enbart gå i trafik för SSAB?

– Det gäller inte en tidsbefraktning. Vi fortsätter samma contract of affreightment-trafik som vi har gjort med industrin. Vi själva opererar och bär risker och ansvar. Detta är en fin helhet och vi är stolta över den. Jag har länge talat för att industrin måste engagera sig i långsiktiga kontrakt, där kan vi uppnå betydande konkurrensfördelar för såväl rederi som industrin. Detta avtal visar att man tillsammans kan göra goda och rätta beslut.

Är detta ett steg mot att använda allt bättre fartyg även för importen av råvaror?

– Detta är ett naturligt steg i den riktningen. Vi har specialförhållanden i norr och fabrikerna ska betjänas året runt. Det kräver isförstärkt tonnage. Konkurrenen är hård och för att klara sig måste man kunna förnya sig och effektivisera sin verksamhet.

Kommer ni att avyttra äldre fartyg?

– Utgångspunkten är att vi strävar efter att finna ny affärsverksamhet. Vi har till exempel gjort en öppning inom skeppningar av biobränslen till Stockholm i samarbete med Fortum. Det är också ganska många anläggningar inom Östersjön som kommer att ersätta kol med biobränslen under de kommande åren. Transportvolymerna kommer att öka märkbart. Detta skapar goda förutsättningar att utveckla verksamheten. Samtidigt skapas möjligheter att ytterligare utöka verksamheten i de nordliga vattenvägarna när kapacitet frigörs. Vi ser det inte som en genomfartstrafik utan snarare ser vi möjligheter framför allt i infrastruktur- och gruvprojekt.

Hur känns det när ni nu har kommit så här långt?

– För personalen är det en verkligt stor grej. Vi har hållit på med projektet en lång tid med de resurser vi har i gott samarbete med Deltamarin. Det känns riktigt bra att nu komma i mål och att samtidigt få detta ytterst viktiga kundkontrakt. Vi är mycket nöjda idag.

[/flowy_subscriber_only]

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]