Fotograf: Lena Engstrand

Kategori: Politik

Hallå där Marcus Dahlsten!

... som tillträdde på heltid som vd för Transportföretagen och SARF precis när coronakrisen började eskalera.
– Transportföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation som samlar i stort sett hela Transportsverige. SARF, Sjöfartens Arbetsgivareförbund, är ett av våra nio förbund. Även Sveriges Hamnar är anslutna till Transportföretagen.

[flowy_not_logged_in] [flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link] [/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.

[/flowy_non_subscriber] [flowy_subscriber_only]n och vad är SARF?”} /–>

– Transportföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation som samlar i stort sett hela Transportsverige. SARF, Sjöfartens Arbetsgivareförbund, är ett av våra nio förbund. Även Sveriges Hamnar är anslutna till Transportföretagen.

Hur ser ansvarsfördelningen ut inom sjöfartsbranschen mellan Transportföretagen/SARF och Svensk Sjöfart och tycker du att det är en rationell uppdelning?

– Sjöfartens Arbetsgivareförbund SARF är ett arbetsgivareförbund medan Föreningen Svensk Sjöfart driver sjöfartens branschfrågor. Vi har en god och nära relation. Sedan 2019 driver vi inom Transportföretagen även frågor kopplade till sjöfartens kompetensförsörjning. Ett annat av våra nio förbund är Sveriges Hamnar och där driver vi branschfrågor som ju ligger nära sjöfartens.

Hur har dina första månader varit och vilka frågor har du jobbat med hittills?

– Jag tillträdde som vd för Transportföretagen i november men återgick under en period på halvtid till Teknikföretagen där jag kommer ifrån, för att förhandla fram märket inför årets avtalsrörelse. Sedan i mars är jag nu på heltid på Transportföretagen. Jag kan konstatera att det har varit och är mycket speciella omständigheter att komma in under. Coronan slog till med full kraft just då och mycket har handlat om krishantering och avtalsrörelsen är prolongerad till i höst.

Tycker du att regeringen har vidtagit tillräckliga åtgärder för transportsektorn och speciellt sjöfarten under coronakrisen?

– Vi har sedan början av coronapandemin haft en tät dialog med regeringen för hela transportsektorn och även branschvis. Regeringens åtgärder omfattar flera av de förslag vi kommit med men samtidigt är de inte tillräckliga. Vad vi främst hade sett är att permitteringsstödet skulle ha täckt 100 procent, vi hade gärna sett att kontantstödet eller omställningsstödet hade kommit till i ett tidigare skede och dessutom är inte heller det tillräckligt, det måste omfatta sommaren och en bit in på hösten till dess samhället återstartar. Så har flygbranschen och reseföretag inom besöksnäringen dessutom själva behövt stå för återbetalningar av inställda evenemang och resor, här skulle vi vilja se en paketreselag – en fond som aktiveras vid kris.  

Vilken roll ser du att sjöfarten har inom Transportföretagen?

– Sjöfarten är viktig för Transportföretagen eftersom trafikslagen samverkar och är en del av en kedja i vår transportinfrastruktur. Transportföretagen är transportnäringens samlade röst och det hade vi inte varit utan sjöfarten.

Ni representerar ju alla transportslag i Sverige. Hur ser du på ambitionen att flytta över mer gods från land- till sjötransporter, blir det en konfliktsituation där?

– Varje trafikslag har en given roll på marknaden och trafikslagen är mer komplementära än konkurrerande. Vi ser gärna en ökad samverkan med sjöfarten, men valet av transportslag ska ske på marknadsmässiga villkor och av aktörerna på marknaden. Man bör också komma ihåg att de allra flesta sjötransporter har en lastbilstransport både i början och i slutet av kedjan. Vi är beroende av varandra.

Vilka anser du är sjöfartens största utmaningar och vad borde göras för att stärka sjöfarten?

– Sjöfarten har samma stora utmaningar som hela transportsektorn, med att nå ökad hållbarhet, med sin kompetensförsörjning, konkurrens på lika villkor och med teknikutvecklingen som går rasande snabbt. Ge den svenska sjöfarten rätt förutsättningar att kunna investera i hållbara drivmedel, ny teknik och se till att det finns en god och tillräcklig tillgång på utbildningsplatser runtom i landet.

Hållbarhetsarbetet och betydelsen av en omställning för sjöfarten?

– Sjöfarten måste precis som alla transportslag nå ökad hållbarhet genom att minska sina utsläpp. Branschen är på god väg genom nya drivmedel och pågående forskning. Men samtidigt krävs ökad förståelse från politiskt håll. Genom Sveriges Hamnar har Transportföretagen varit med och tagit fram sjöfartsnäringens färdplan för fossilfri konkurrenskraft. Ska sjöfarten nå ökad hållbarhet behövs incitament för forskning, miljö- och klimatinvesteringar samtidigt som skatter och avgifter måste ses över och styras i rätt riktning. 2018 gick Transportföretagens Hållbarhetspris just till sjöfarten, till Wallenius för deras genuina hållbarhetsarbete.

Är sjöfartens rekryteringsfråga fortfarande på agendan i nuläget?

– Coronakrisen slår olika hårt inom sjöfarten vilket har betydelse för kompetensförsörjningsfrågan. I vissa delar av sjöfartsbranschen handlar det om en stor övertalighet. Andra delar har efterfrågan på personal. I grunden ser vi ett finmaskigt nät av transporttjänster som en förutsättning för den fortsatta samhällsutvecklingen. Och det är vår bild att det behövs även efter krisen. Krisen har inte ändrat på förhållandet att vi långsiktigt ser en stark efterfrågan på personal med rätta kunskaper och starkt engagemang. Viktigt är att vi jobbar för att löpande fylla utbildningssystemets platser med engagerade elever – elever som efter sina studier kan bidra till transportsektorns fortsatta utveckling.

Vilka åtgärder krävs för att få igång en intakt sjöfart när vi ska starta upp igen i full skala efter krisen?

– Till att börja med skulle sjöfarten precis som alla branscher inom transportsektorn ha behövt se att permitteringsstödet täckte fullt ut, det vill säga hundra procent, och att omställningsstödet omfattar en längre period än vad som gäller. Vi ser ju fortfarande inte någon horisont på krisen, ett datum då vi vet att den är över och återstarten kommer givetvis inte innebära fullt normal verksamhet dag ett utan snarare en successiv uppbyggnad och återgång. Dessutom behöver aviserade avgiftshöjningar inför 2021 pausas, branschen kommer inte att klara dem i rådande situation.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]