Karin Karlsbro är Liberalernas Europaparlamentariker sedan 2019.
Karin Karlsbro är Liberalernas Europaparlamentariker sedan 2019.

Fotograf: Jann Lipka

Kategori: Miljö | Säkerhet | Tank

Hallå där, Karin Karlsbro

EU-parlamentarikern Karin Karlsbro (L) anser att EU kan göra mer för att stoppa den ryska skuggflottan. Nyligen fick hon svar på en skriftlig fråga från EU-kommissionären Mairead McGuinness i ämnet.
Vad var det för fråga du ställde? 

[flowy_not_logged_in] [flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link] [/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.

[/flowy_non_subscriber] [flowy_subscriber_only]ntent”:”EU-parlamentarikern Karin Karlsbro (L) anser att EU kan göra mer för att stoppa den ryska skuggflottan. Nyligen fick hon svar på en skriftlig fråga från EU-kommissionären Mairead McGuinness i ämnet.”} /–>

Vad var det för fråga du ställde? 

– Det man kallar för den ryska skuggflottan har ju etablerat sig i Östersjön och runt Sveriges kuster, vilket vi ser med oro på både eftersom man misstänker att det åsidosätter det pristak som omvärlden satt på rysk olja för att begränsa intäkterna till den ryska krigskassan men också eftersom det är allt äldre fartyg som är oförsäkrade vilket utgör en tickande miljöbomb för Östersjön och våra kuster. Därför har jag engagerat mig i det här med tre kollegor, en från Estland, en från Lettland och en från Litauen och då ställde jag en fråga till EU-kommissionen vad de vill göra för att stoppa detta.

Vad fick du för svar?

– Man pekar på att man inom ramen för sanktionspaketen kontinuerligt ser över om de kan utvidgas för att nå specifika problem, så som skuggflottan. I det senaste föreslagna sanktionspaketet som lades fram finns vissa delar som riktar sig mot skuggflottan, men problemet är att Ungern motarbetat det sanktionspaketet så man har inte kunnat komma längre.

Är du nöjd med svaret?

– Nej, inte alls. Vi menar att man kan göra så mycket mer åt det här. Det handlar om att rikta sig mot de aktörer som möjliggör den här verksamheten, så som finansiella institutioner, banker och andra aktörer i näringskedjan. Man kan dra parallellen att om detta skulle ske på land skulle myndigheterna aldrig tillåta transporter av olja i oregistrerade och oförsäkrade tankbilar med chaufförer utan rätt kompetens, men till havs kommer man undan med det.

Du har bland annat lyft problematiken kring fartyget Zircone som SVT rapporterat om som bunkrat misstänkta skuggflottefartyg utanför Gotland. Vad kan EU göra åt det?

– Det fartyget har legat som en flytande mack utanför Gotland och det är väldigt problematiskt att man fått tillåtelse att bedriva den verksamheten, vilken gör att skuggflottan kan fortsätta. Där har inte EU haft något samarbete på plats för att kunna adressera den typen av problem, varje myndighet var för sig har inte befogenheter att kunna göra någonting. Därför har vi konstaterat att det behövs både en internationell samverkan och samverkan mellan myndigheter.

Hur tänker ni gå vidare?

– Det första jag gjorde nu efter att ha blivit omvald var att prata med mina kollegor om vad vi ska göra i nästa steg. Och vi skissar på ännu mer konkreta förslag för att trycka på sätt att kunna säkerställa så att alla fartyg både är säkrade och försäkrade. Detta är en ny situation för EU så man försöker gå via de internationella sjöfartsorganisationerna för att kunna agera på en global nivå. Det här kräver internationellt samarbete och att vi agerar på EU-nivå.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]