Fotograf: Kustbevakningen

Kategori: Haveri | Miljö

Hallå där, Jonas Berg!

Hallå där Jonas Berg, stationschef för Kustbevakningen i Göteborg, som var med och genomförde en stor sjöräddningsövning i Göteborgs norra skärgård i fredags.

Hur gick övningen?

– Det gick bra, tycker jag. Det var en planerad övning som Sjöfartsverket hade initierat och som vi var med på.

Vad var det ni övade på?

– Vi byggde ett scenario där en bunkerbåt kolliderar med en av Trafikverkets färjor som går mellan fastlandet och Hönö i Göteborgs norra skärgård. Och ombord på färjan fanns dessutom en lastbil med farligt gods. En situation som kräver extra insatser.

Varför ville ni öva på detta?

– Vi brukar vilja öva på saker som är relevanta. Och på hösten brukar det ofta bli försvunna hummerfiskare eller liknande. Men i år bestämde vi oss för att ge det en ny dimension.

Vad hände då?

– Vi fick dels öva på evakuering av passagerare från färjan, dels på att samarbeta tillsammans med kommunal och statlig räddningstjänst. För att dessutom stresstesta deltagarna lite grand lät vi bunkerbåten springa läck och olja i form av popcorn komma ut i havet. Då ställs man inför att rädda liv och rädda miljö – där liv alltid ska gå först.

Något annat ni fick lära er?

– Ja, vi hade fartyget KBV 010 på plats. Ett fartyg som är nytt för oss här på Västkusten, det har varit stationerat i Gävle tidigare. Men nu fick vår personal testa delar av fartygets kapacitet, vilket är viktigt.

Vad blev fartygets roll?

– KBV 010 agerade så kallad on scene coordinator och hjälpte bland annat till med att bygga en saneringslina runt olycksplatsen som stöd för räddningstjänstens kemdykare.

Hur väl stämmer detta scenariot överens med verkligheten?

– Just detta scenariot har, som tur är, aldrig inträffat. Det kändes dock inte helt orimligt att det skulle kunna ske. Eftersom både färjor och bunkerbåtar går i intensiv trafik i Göteborgs skärgård.