Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Folk/företag

Hallå där, Jonas Backman

Det är knappt ett år kvar till Donsö Shipping Meet, som går av stapeln 7-8 september 2021.

Ni har nu fått en huvudsponsor, pumpföretaget DESMI. Vad kan du berätta om det?

– Det är ju fantastiskt att ha fått ett företag som DESMI. Det är ett anrikt, danskt företag, som har många delar av pump- och ballastvattenrengöringssystem i sin organisation. Vi har haft en förhandlingsprocess länge med dem, och de ser värdet av att vara en del av Donsö Shipping Meet. De har gått in med 300.000 euro i sponsorbidrag, så det är väldigt stort. De tror starkt på detta i det nordeuropeiska klustret. Sedan har det varit en utmaning där vi har SMM i februari, vi har Nor-Shipping i juni, Ålands sjöfart i augusti och Donsö Shipping Meet i september 2021, men de väljer att satsa på Donsö. Det är vi väldigt tacksamma för.

Hur går förberedelserna annars?

– De går enligt plan. Vi har redan nästan en tredjedel bokat på leverantörssidan, så det går som det ska.

Är det något som sticker ut i år jämfört med tidigare år?

– Vi kör hårt med vår miljöprofilering. Temat för 2021 är Clean Ocean with Future in Sight. Upplägget blir som tidigare. På leverantörssidan kommer vi att ha speed meeting, och så blir det ett spår med commersial meet och ett med financial meet, och sen kommer HR-sidan att ta ett krafttag där vi bjuder ut studievägledare till kyrkan, och där vi lägger fokus på yrkesutbildningarna, både gymnasieskolorna och högskolorna. Vi ska följa upp den satsning som vi gjorde på DSM 2019, där marknadsföringen under Dag noll ledde till ett ökat söktryck till sjöbefälshögskolorna.