Fotograf: Transportstyrelsen

Hallå där, Henrik Tunfors!

Hallå där! Henrik Tunfors på Transportstyrelsen är tillsammans med nationella samordnaren för inrikes sjöfart Pia Berglund moderator för Transportstyrelsens sjöfartsseminarium på torsdag. Upplägget blir morgonsoffa och temat är hur covid-19 påverkar sjöfarten.

Vad gör du till vardags?

– Min tjänstetitel är ledningsstrateg. För närvarande är jag fokalpunkt för autonom sjöfart och smarta fartyg. Vi har en samverkansplattform för alla som är verksamma på området högautomatiserade eller obemannade fartyg. Vi informerar varandra om vad som händer, projekt som är på gång och så vidare. Jag sitter också som ordförande i den IMO-grupp som ser över regelverken för autonom sjöfart.

– Det senaste året har jag också börjat arbeta med forskning och innovation på sjöfartsområdet. Transportstyrelsen ingår i Sjöfartsportföljen och jag sitter med som myndighetens representant.

Vi tänkte att vi skulle ha det som en morgonsoffa, att vi sitter som värdar lite som Steffo och Jenny Strömstedt. Men utan myset!

Hur är upplägget på seminariet?

– Seminariet detta år är digitalt och sänds online. Innan andra vågen slog till ordentligt arbetade vi utifrån att vi skulle samla alla nyckeltalare och panelister här i Norrköping i vår konferenslokal. Att ses personligen är ju det som många deltagare brukar tycka är det bästa, att både få lite omvärldsbevakning och få nätverka med kollegor. Men det blev ju ohållbart, så nu kör vi helt covid-säkert och gör om konferenslokalen till studio.

– Men vi vill ha en lite annan touch än ett vanligt webbinarium. Vi tänkte att vi skulle ha det som en morgonsoffa, att vi sitter som värdar lite som Steffo och Jenny Strömstedt. Men utan myset! Jag och Pia Berglund ska vara värdar och lotsa programmet genom dagen. Vi varvar keynotes i de ämnen vi vill belysa med paneler som diskuterar utifrån dem.

Varför blev det just du och Pia Berglund?

– Pia och jag är kollegor nu och tidigare och känner varandra väl. Det kändes viktigt att vi lirar, så att man blir trygg i situationen. Man måste kunna ge och ta, skjuta frågor mellan varandra och göra inspel, så att det blir en kemi och dynamik som också funkar bra i bild.

Hur har ni valt ut paneldeltagarna?

– Paneldeltagarna finns med för att de har sina unika skills, erfarenheter och positioner som gör att de kan tala för olika delar av branschen. Vi ville ha en bredd i varje panel. Vi har kontaktat folk som vi vet gör bra ifrån sig och som är lite originella också, så att det inte bara blir floskelbingo, så att man får höra på folk som säger som det är. Det har vi försökt vinnlägga oss om rakt igenom.

Berätta om programmet!

– Det inledande GD-samtalet sätter scenen för hela seminariet. Där har vi bett dem prata utifrån hur coronakrisen har påverkat och påverkar oss och naturligtvis hela klustret.

– Den första panelen handlar om vikten av att verka internationellt. Det har vi sett, hur viktigt det är att vi som myndigheter agerar i de fora där vi kan, som i London och Bryssel.

– Den andra panelen handlar om FoI och vad vi från statligt håll kan göra. Vi har frågat oss hur vi kan gasa oss ur krisen och här har staten en jätteviktig roll, i och med att vi har så mycket statsfinansierad forskning och innovation.

– I den tredje panelen hamnar den sociala dimensionen i fokus. Både ombordanställda och företag har drabbats oerhört av coronapandemin, exempelvis genom problemen med besättningsbyten och konkurser. En fråga vi kommer att ställa oss är hur vi även fortsättningsvis kan vara en attraktiv bransch?

Fotnot: Transportstyrelsens sjöfartsseminarium äger rum torsdag 11 februari 2021 kl 09:30–16:30. Mer information om program och paneldeltagare finns på Transportstyrelsens hemsida.