Fotograf: SMTF

Kategori: Container | Hamn/Logistik | Miljö

Hallå där, Henrik Klintenberg!

Hallå där, Henrik Klintenberg, projektledare på Svenskt Marintekniskt Forum, som tillsammans med World Maritime University under onsdagen och torsdagen arrangerade ett seminarium om bland annat LNG och LBG i Malmö.  

Ni fick oväntat besök redan under den första talaren, vad hände? 

– Ja, det kom in tre eller fyra aktivister, de öppnade två burkar surströmming och vecklade ut banderoller där det stod något om att LNG stinker och att det är ett fossilt bränsle. Vi luskade fram ett de kom från något som kallas Klimatfronten. Men vi fick snabbt ut dem och de gjorde inte något motstånd.

Hur reagerade besökarna?

– De reagerade ganska bra. Vi skulle ju ta upp det som är positivt med LNG och det är det ju mycket som är, ur miljösynpunkt. Vi skrev också ihop en text tillsammans med WMU som jag tror ska läggas ut på WMU:s hemsida och som beskriver fördelarna med LNG. 

Har du varit med om något liknande tidigare?

– Nej, jag har inte varit med om något liknade tidigare och det hade ingen annan heller som jag talade med där. Jag har ingen förståelse för deras handling. Jag tycker att det visar på en stor okunskap. Vi jobbar mycket för att förbättra miljön och LNG har många fördelar när det till exempel gäller luftemissioner, jämfört med traditionella bränslen. Visst, det är ett fossilt bränsle, men vi jobbar ju även för att få in biogas som är fossilfritt. Jag tror att WMU har polisanmält händelsen. 

Om vi övergår till seminariet, vad tycker du själv var mest intressant?

– Vi hade den här gången lagt fokus på Sverige och hur utvecklingen för infrastrukturen ser ut här. Både vad gäller maritima transporter och landtransporter. Om det talade Fredrik Svensson från Swedish Gas Association om. Även Helsingborgs hamn fanns på plats och pratade om sin LNG-satsning i hamnen. De verkar ha lagt det lite på is, men de har en plan om att bygga upp en LNG-infrastruktur i hamnen, som verkar vara en mer småskalig lösning och inte lika stor som den i Göteborg.

Vilka besökte seminariet?

– Det var en blandning. Eftersom WMU var medarrangör var det många internationella aktörer, men även svenska företag. Kanske ett 50–60-tal besökare. 

Är intresset för LNG fortfarande lika stort?

– Ja, det skulle jag säga. Vi fick en bild från Energigas Sverige om att hälften av de handelsfartyg med svenska intressen som ligger i order nu är fartyg som kommer att vara LNG-drivna eller förberedda för LNG-drift. Så LNG är fortfarande intressant.