Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Politik

Hallå där, Hans Rothenberg!

Hallå där riksdagsledamot Hans Rothenberg (M), som startat Riksdagens Maritima Nätverk för att öka medvetenheten om svensk sjöfart i riksdagshuset.

Du har tagit initiativ till att återstarta Riksdagens Maritima Nätverk och var engagerad i nätverket även under förra perioden. Hur kommer det sig att du är så engagerad i sjöfartsfrågor?

– Jag har vuxit upp med sjöfart. Min storebror är sjökapten och han var idolen redan när jag var barn på 1960-talet. När jag kom in i riksdagen 2006 var den första kontakten i mitt nya uppdrag, med redareföreningen som då bjöd in nyvalda ledamöter. 

Det har funnits maritima nätverk tidigare i Riksdagen?

– Det fanns på slutet av 1990-talet, men då var jag inte med. Jag började ta tag i de här frågorna för fem till sex år sedan. Under förra perioden tyckte jag tillsammans med kollegan Annelie Enochsson att vi borde dra igång ett nätverk kring de här frågorna. Vi har en grupp som resonerar vilket program vi kan ha och sedan jobbar vi nära Sjöfartsforum som är mycket behjälpliga.

Och nu har du tagit initiativet till att starta upp det på nytt?

Nu är det bara jag som är kvar från styrgruppen från förra perioden. Därför tänkte jag att det är dags att ta itu med det här och gick ut med en förfrågan till några av dom partier som jag vet är engagerade i det här. Det kommer kanske till några också. Vi är öppna för alla, det här bygger på purt intresse och engagemang. Vi gör arrangemang som vi bjuder in hela riksdagen till. Med Blå skatt och att tonnageskatteutredningen äntligen är klar, gör att det här var ett utomordentligt lämpligt tillfälle att köra igång.

Vilken roll har nätverket?

– Kunskapsspridare och intresseväckare. Vi vill få flera att förstå att sjöfarten är en angelägenhet för i princip all övrig verksamhet vi sysslar med i Sverige. Jag tror inte att det är en övervägande del av mina riksdagskolleger som känner till att 90 procent av godsflödena går via vatten. Bara den kunskapen ger en aha-upplevelse för många. Jag är från Göteborg, men det är inte därför jag är engagerad i det här. Sjöfarten är inte enbart viktig för Göteborg, den är viktig för hela Sverige, inte minst för inlandet, där det produceras. Mitt statement är att sjöfarten är en för Sverige strategiskt viktig näring. Jag sitter inte i trafikutskottet utan i näringsutskottet men jag vill att de här frågorna ska vara på den näringspolitiska agendan. Vi behöver bli duktigare i politiken på att tänka mellan politikområdena och det är därför det här nätverket är så viktigt.

Tror du att nätverket kommer att öka kunskapen?

– Förhoppningsvis. Utmaningen är att nå ut till 349 riksdagsledamöter. Bara närvaron, att vi finns med i diskussionen och debatten, att man tar sig in och nämner de maritima näringarnas betydelse i flera olika sammanhang, det är då som det spelar roll. Alla talar om energi och energiförsörjning, oavsett vilket politikområde man håller på med. Alla talar om miljö i alla politikområden. Någonstans åt det hållet skulle vara intressant att komma. Jag skulle vilja få in den medvetenheten.

Vilken är din egen roll?

– Jag ser mig själv som en form av kunskapsspridare. Vi i nätverket har en viktig funktion att sprida kunskap in i våra respektive partier. Sjöfartsnäringens största fiende är inte dom som är emot sjöfart utan dom som inte känner till den. Okunskapen finns där. Medvetenhet och ökad kunskap ger bättre beslut.

Vad händer härnäst?

– Nu ska vi gå vidare. Det kan vara fokus på hamnar, inlandssjöfart. Det finns säkert anledning att beröra svaveldirektivets effekter. Men nu handlar det mycket om att skapa en medvetenhet inom huset. Vi kommer att ha ungefär två aktiviteter per termin.

Kommentarer

 • Per Johan Ekelöf

  Bra Hans!

  Tack för ditt engangemang.

 • Mikael

  Gött!!!

 • Martin

  Ytterligare ett forum för snack, behövs verkstad

 • Anonymous

  Bra att Hans lyckats nischa sig efter hans retorikperiod. Nu bör han samla på sig kompetenta personer som inte bara snackar.

Artikeln är stängd för fler kommentarer