Fotograf: Kristdemokraterna

Kategori: Folk/företag | Politik

Hallå där, Hampus Hagman!

Hallå där Hampus Hagman, 31 år och nybliven riksdagsledamot för Kristdemokraterna. Hampus Hagman driver näringslivsfrågor generellt med särskilt fokus på sjöfart och kommer på måndag att göra sin första arbetsdag som riksdagsledamot i Stockholm.

Grattis till riksdagsplatsen!

– Tack så mycket, det känns förstås jättekul, hedrande och väldigt spännande. Det är en stor omställning med nytt arbete och allt praktiskt som måste lösas framöver. Jag kommer att bo kvar i Göteborg och veckopendla till Stockholm. 

Vem är du?

– Jag är kristdemokrat, född och uppväxt i Göteborg och har de senaste två åren verkat som stabschef med budgetansvar i Göteborg. Jag har ett ganska brett allmänpolitiskt intresse, men har kommit att bli mer och mer intresserad av det som skapar resurserna till välfärden. Och det är företag i bred bemärkelse, och som göteborgare är det naturligt att fokusera lite extra på sjöfart, som är en viktig näring i den här regionen och hela Sverige. Båda mina föräldrar har arbetat inom sjöfartsbranschen och min syster gör det nu. Jag är uppväxt på en fritidsbåt, kan man säga, så jag har ett personligt intresse i dessa frågor. 

Från din position, hur upplever du de styrande politikernas sjöfartskunskaper?

– Den är väldigt varierad. Det jag har noterat är att det uppskattas väldigt mycket när någon politiker pratar om sjöfart och säger att näringen är viktig eller vad som behöver göras. Bara en sådan sak får ett varmt mottagande. Min tolkning av det är att sjöfartsfrågorna inte ligger högst upp på agendan. Jag tycker att dessa frågor förtjänar en plats högre upp. Sen får det förstås inte stanna vid att man enbart pratar sjöfart, utan det måste leda till något också. Men bara att börja prata om sjöfart är viktigt i sig, för då kommer frågorna naturligt högre upp på agendan. 

Hur ska du få upp sjöfarten på agendan?

– Jag har lovat att jag ska tjata om detta i Stocholm och visa på sjöfartens betydelse. Jag ska debattera med berörd minister och relevanta aktörer och driva på dessa frågor i de interna forumen i mitt parti. Men jag ska också givetvis lägga konkreta förslag, genom motioner, på hur sjöfarten ska få bättre förutsättningar. 

Vad är det för konkreta förslag?

– Två saker som jag tänker specifikt på är dels inrättandet av ett sjöfartsråd där sjöfarten får en naturlig samverkansplattform med politiken. Ett sådan råd finns i många andra länder, så det är ganska enkelt att se hur andra har gjort och sedan göra något liknande utifrån våra svenska förutsättningar. I detta råd kan man samla till exempel rederier, fackförbund, hamnar, relevanta aktörer inom högskolan tillsammans med politiska institutioner för att öka kompetensen bland politiker. Och kanske även öka kompetens hos sjöfartens aktörer om de politiska förutsättningarna. Jag tror att detta utbytet är viktigt. I ett sjöfartsråd kan beslut fattas och förankras effektivare, vilket bidrar till långsiktig stabilitet och mer tydlighet mellan politiken och berörda i branschen. 

Och det andra förslaget?

– Det är tonnageskatten, där mycket positivt har hänt den senaste tiden som till exempel har lett till flera inflaggningar. Men jag tror vi kan förstärka den positiva utvecklingen ytterligare genom att förenkla systemet. Framför allt vad gäller den långa bindningstiden på tio år som man måste delta i systemet för att ta del av det. Det är oerhört långt tid i dagens läge. Hur lång en rimlig bindningstid bör vara kan inte jag säga i dag, det är något som politiken och branschen kommer att behöva komma fram till gemensamt. Kanske i Sjöfartsrådet. Även regeln om att man endast får gå 25 procent i svenska vatten för att få ta del av systemet. Det är för lite med tanke på hur stora möjligheterna är för utökade sjötransporter längs vår långa kust. Det kustnära sjöfarten och inlandssjöfarten behöver få bättre förutsättningar, det har alla mycket att vinna på, med tanke på hur hårt belastat vägnätet är. 

Vilken är din bild av sjöfarten i Sverige i dag?

– Vi ser en positiv utveckling, det vill jag verkligen understryka. Jag läste till exempel i morse om hur våra stora hamnar ser positivt på framtiden och bedömer också att det kommer att hålla i sig. Så personligen tror jag att utvecklingen för sjöfarten framöver är positiv, men vi kan göra mer för att förbättra den utvecklingen ytterligare. 

Spelar det någon roll för sjöfarten vilken konstellation regeringen får?

– Jag bedömer förstås att en alliansregering är bättre för företagsklimatet i stort, inklusive sjöfarten. Det behövs politiker som ser och förstår varifrån resurserna till välfärden kommer samt ser och förstår värdet av företagande i stort inom alla sektorer. Som KD-politiker ser jag att det är i kristdemokraterna som förutsättningarna för att driva dessa frågor är bäst. Men jag kommer inte vara mer eller mindre tyst beroende på vilken regeringen det blir, utan jag kommer att driva mina frågor i alla lägen. 

Har du någon ambition om att sitta i ett utskott?

– Vi har fått komma med önskemål och för mig är både näringslivsutskottet och trafikutskottet intressanta. Och även civilutskottet faktiskt där bostadsfrågorna ligger, det är ytterligare ett område som intresserar mig. Men det är ett pussel som ska läggas med alla våra riksdagsledamöter nästa vecka.