Fotograf: Fredrik Davidsson

Kategori: Fartygsutrustning | Folk/företag | Miljö

Hallå där, Carl Carlsson!

Hallå där, Carl Carlsson – miljöansvarig på Sveriges redareförening som ihop med SSPA driver Zero Vision Tool.

Vad är egentligen Zero Vision Tool?

– Det är en samarbetsplattform där sjöfartens olika parter kan mötas och samarbeta med myndigheter och verk för att klara de utmaningar sjöfarten står inför. 2015 till 2020 införs en rad nya regler för sjöfarten, och för att möta alla de effekter detta medför måste alla samarbeta.

Hur arbetar ni rent konkret?

– I praktiken går det till så att industrin skapar olika konkreta, kommersiella projekt som drivs efter en fastställd struktur. Det kan till exempel handla om nybyggnationer eller att ett fartyg ska konverteras till LNG- eller metanoldrift, där man tittar på hur detta påverkas av kommande regler och hur det ska finansieras. Projektet tas sedan vidare till referensgrupper där även myndigheter och verk ingår, vilket är en mycket viktig del av ZVT-plattformen.

Vad är det viktigaste med ZVT? 

– Dels att bransch och myndigheter möts i nya sammanhang, dels att resultaten från industriprojekten sprids vidare till andra aktörer. Det är ett nytt sätt att jobba och skapar en öppenhet som inte funnits tidigare.

Vad händer framöver inom ZVT?

– Just nu är det extra stort fokus på regelutveckling och finansiering. Danmark, Finland, Norge och många andra länder får direkt statligt stöd inför den kommande teknik-anpassningen, men det får inte vi i Sverige. Så förutom att vi kraftsamlar i Sverige jobbar vi extra hårt på att hitta finansiering från EU.