Fotograf: Transportföretagen

Kategori: Arbetsmarknad | Folk/företag | Utbildning

Hallå där Caj Luoma!

Hallå där Caj Luoma, chef för utbildning och kompetensförsörjning inom Transportföretagen, som genom Sjöfartens Arbetsgivareförbund (Sarf) gör nya satsningar på kompetensförsörjning inom sjöfart. 

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]�rjning inom sjöfart. 

Vad är på gång?

– Sarf har på sin ordinarie årsstämma den 25 april beslutat att göra en så kallad extra utdebitering i syfte att ta fram medel och resurser för att bedriva kompetensförsörjning. Det betyder i praktiken nu att vi kan finansiera närvaro på Sjöfartskonvojen, DSM19 och ett antal mässor samt olika typer av marknadsföringsåtgärder.

Och hur känns det?

– Det känns jättebra verkligen. Vi får nu de ekonomiska ramarna som vi önskar. Det är ett förtroendekapital som vi får, som vi ska förvalta på bästa sätt.

Hur långsiktig satsning är detta?

– Formellt fattar stämman ett nytt beslut för varje verksamhetsår och det betyder att vi inte vet om det blir samma resurstillgång varje år. Stämman i dag uttalade sig väldigt positivt och vill att satsningen ska vara långsiktigt. Om vi tar det som intäkt redan i förskott så kan vi konstatera att vi även i nästa år kommer att ha motsvarande resurser att bedriva verksamhet för och det är då det börjar hända saker och ting på allvar.

Har ni redan några konkreta mål?

– Vi har inte än satt något mål på lång sikt. Vi har identifierat ett antal parametrar som vi vill göra någonting åt. Kortfattat kan man säga att vi vill ha fler kvinnor i den här branschen och att vi vill höja söktrycket till alla utbildningsformer som finns i det offentliga utbildningssystemet som leder till sjöfarten. Sedan vill vi naturligtvis kortsiktigt genomföra de här aktiviteterna med kvalitet.

Har ni gjort liknande tidigare?

– Vi har lång erfarenhet av att jobba med andra branscher. Sjöfarten har nu kommit in på vårt bord och vi lär oss nu om branschen. Det här är ju också en inkörsport för Transportföretagen att hantera de här frågorna. Under hösten ser jag att vi kanske delvis kommer att sätta en ny agenda vad vi ska jobba med och då kommer vi också att formulera konkreta mål, det vill säga var vill vi vara om två till tre år och liknande.

Vilken är ansvarsfördelningen mellan Transportföretagen och Sarf?

– Transportföretagen jobbar med hela transportnäringens kompetensförsörjning. Att Sarf nu fattat beslut om en särskild satsning på sjöfartens kompetensförsörjning innebär att vi växlar upp det arbetet inom Transportföretagen. Ytterst är det Transportföretagens vd som har huvudansvaret, och min uppgift är att få till en implementering av det som styrelsen har beslutat och se till så att vi får till de här aktiviteterna på ett bra sätt, att vi uppnår de effekter vi vill ha.

Ser du redan nu någon stor utmaning?

– Inom kompetensförsörjning jobbar man väldigt mycket med attityd. Attityd förändrar du inte vid ett möte utan den måste du jobba långsiktigt med och informera successivt. Attityd handlar också om företagen i branschen, hur de ser på kompetensförsörjning. De är en integrerad del av det här, i termer av att bereda praktikplatser, stötta utbildningen på regional nivå, sitta med knowhow, föra dialog med utbildningsarrangörerna, allt detta är jätteviktigt. Det är inte bara vi som jobbar centralt med frågorna som kan genomföra det här utan företagen ute i regionen måste hjälpa till.

Fotnot: Sarf ingår i Transportföretagen, en samarbetsorganisation inom Svenskt Näringsliv, som består av nio arbetsgivar- och branschförbund inom transportnäringen.

[/flowy_subscriber_only]

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]