Fotograf: Sjöskolan på Beckholmen

Kategori: Utbildning | Passagerarsjöfart

Hallå där, Anna Michalowska!

Hallå där, Anna Michalowska – du har bestämt dig för att ta in en ny delägare till Sjöskolan på Beckholmen i Stockholm, varför? 

– Jag startade sjöskolan 2001 och har jobbat väldigt mycket under alla dessa år. Dessutom är jag 61 år och känner därför att jag skulle vilja jobba lite mindre framöver. Därför kändes det rätt att ta in den nye delägaren Gerhard Cronholm. 

Gerhard Cronholm har en gedigen maritim bakgrund, förstår jag?  

– Ja, dels har han varit instruktör här på sjöskolan i fem år och bland annat arbetat med våra Master of Yacht-utbildningar. Han har också arbetat i sju år på Sjösportskolan på Långedrag i Göteborg där han också var utbildningsansvarig, plus att han har seglat leveransbåtar i Europa.  

Ni har visst flyttat också – berätta! 

– Ja, Beckholmen har ju miljösanerats och i samband med det ville varvet ha de lokaler vi tidigare hade. De gamla lokalerna var heller inte så lämpliga egentligen, eftersom de låg mitt inne på varvsområdet – vilket för övrigt var väldigt besvärligt under själva saneringen. Hursomhelst så har vi nu fått nya, större lokaler i ett eget hus som ligger utanför det avgränsade varvsområdet. Det är förstås jättebra, inte minst eftersom vi befinner oss i mitt inne ett expansivt skede.

Ja, hur stor är Sjöskolan på Beckholmen egentligen? 

– Just nu har har vi fem lärare som varje år utbildar omkring 500 elever. Vi växer sakta men säkert, men vi vill heller inte växa oss alltför stora. Vi vill ha ett personligt förhållningssätt till våra elever, och inte ha för stora elevgrupper.   

Vilka är det som utbildar sig hos er? 

– Det är till 80 procent yrkesfolk, till exempel befäl som arbetar inom den mindre skärgårdstrafiken eller som kör taxibåtar och liknande och som då läser kursen Fartygsbefäl klass VIII. Många går också vår Basic Safety-kurs eller vår Maskinbefäl klass VIII-kurs. Och i våras hade vi faktiskt en yrkeshögskoleutbildning för ångmaskinister, där 19 elever gick ut i juni. 

Förutom ny delägare och nya lokaler – har ni något annat nytt på gång? 

– Ja, vi har startat en CCM-kurs, som är en utbildning i krishantering för personal inom yrkessjöfart. Plus att vi har nyligen haft en första Medical First Aid-kurs. Bägge dessa kurser är kvalitetssäkrade och godkända av Transportstyrelsen och uppfyller STCW-kraven, så det vi förstås nöjda med.