Fotograf: Lars Adrians

Kategori: Miljö | Reparationsvarv

Hallå där, Anders Larsson!

Hallå där, Anders Larsson, vice vd på Oresund Drydocks, som nu uppmanar Kemikalieinspektionen att agera för att förhindra en potentiell varvskatastrof.

Vad är det som har hänt?

– Vi, tillsammans med Föreningen Sveriges Varv och Svenskt Marintekniskt Forum, har skickat en skrivelse till Kemikalieinspektionen (KEMI) där vi uppmanar dem att ta tag i frågan om antifoulingfärger.

Vad är problemet?

– I grund och botten handlar det om att det finns ett övergripande EU-regelverk som reglerar utsläppen av biocider, växthämmande gifter. Biocider används i antifoulingfärger på fartygsskrov. Men i Sverige finns speciella särkrav som säger att KEMI ska lämna sitt godkännande för varje enskild antifoulingfärg innan den får användas. Men handläggningstiderna för detta tar ofta flera år och kostar mycket pengar för färgtillverkarna. Dessa särregler finns inte i till exempel Danmark, Tyskland eller Norge.

Varför är särreglerna problematiska?

– Främst är de dåliga för de har ingen som helst miljöpåverkan ändå. För utsläppen av biociderna sker ändå inte på varvet. De sker när fartygen seglar. Och KEMI kan inte förhindra fartyg som applicerat nya antifoulingfärger i andra länder från att färdas i svenska vatten. På det sättet har reglerna ingen som helst miljöförbättrande verkan, vilket var meningen från början.

På vilket sätt påverkar detta konkurrensen?

– Det påverkar oss oerhört mycket. Bara de senaste månaderna har vi förlorat fyra jobb på grund av att vi inte kan erbjuda den nya generationens antifoulingfärger. De rederierna valde istället att gå till andra varv där de får applicera den nya färgen. Men de fartygen seglar ju ändå i svenska farvatten.

Hur viktigt är det att kunna erbjuda bottenmålning vid dockningar?

– Just bottenmålningen är en väldigt viktig tjänst att kunna erbjuda, nästan den viktigaste. För det görs vid i princip varje varvsbesök. Och inget rederi väljer ju att gå och göra de flesta jobben på ett varv för att sedan åka till nästa varv bara för att måla botten. Det leder till att vi istället förlorar hela jobben.

Vad är det för förändringar ni vill se?

– Vi vill att KEMI implementerar vissa övergångsregler så fort som möjligt. För om fem år kommer nya regler som gör att färger som godkänts av ett EU-land automatiskt också kommer godkännas i Sverige. Men vi känner att vi inte kan vänta i fem år. Vi vill att KEMI ska införa speciella regler under den perioden som gör det enklare att få nya färger godkända, färger som nästan alltid är mer miljövänliga än äldre färger. Och reglerna kan avgränsas till jobb som ska utföras på fartyg i internationell trafik på svenska varv. Det är den relativt enkla avgränsningen man kan göra.

Vad händer om ni inte kan få till förändringen?

– Det skulle vara ödesdigert för oss. Vi kan inte överleva fem år till utan få måla den nya generationens antifoulingfärger.

Vad har du för förhoppningar på en lösning?

– Vi kommer avkräva KEMI någon form av agerande innan sommaren. Och i min värld så måste det här problemet vara löst innan 2016 är över. Det måste bara göras.

Hela brevet skickat till Kemikalieinspektionen kan ni läsa här.