Hälften av Scandlines-intressenterna kvar

Enligt uppgifter i dansk dagspress fanns totalt 13 intressenter när tiden för intresseanmälan för köp av dansk/tyska Scandlines gick ut. Av dessa skall 6-7 vara kvar i processen. Bindande bud skall lämnas i slutet av augusti och därefter vidtar förhandlingar.