Fotograf: Stena Line

Kategori: Passagerarsjöfart | RoRo

Gute del av tillväxtstrategi

Stena Line satsar på fortsatt tillväxt inom fraktvolymerna på linjen Karlskrona–Gdynia genom att hyra in ett fjärde fartyg.

I går, måndag, inledde roro-fartyget Gute trafik för Stena Line mellan Karlskrona och Gdynia. Fartyget tar enbart frakt och ombord finns 18 hytter för chaufförer.

Gute tidsbefraktas från Gotlandsbolaget som komplement till linjens tre andra fartyg, Stena Vision, Stena Spirit och Stena Baltica. 

Stark volymutveckling

Stena Line uppger att antalet lastbilar ökade kraftigt på linjen under 2016 och att tillväxten har fortsatt under de åtta första månaderna i år.

– Under de senaste åren har vi haft en mycket positiv volymutveckling och vi bedömer att den utvecklingen kommer att fortsätta. Vi är därför nöjda att kunna sätta in extra kapacitet eftersom det är en förutsättning för fortsatt tillväxt. Vår linje mellan Sverige och Polen är strategisk viktig för Stena Lines verksamhet och en naturlig del av infrastrukturen som länkar ihop Skandinavien och Centraleuropa, säger Marek Kiersnowski, Trade Director, Baltic Sea South.

Åtta fler turer

Med Gute i trafik får Stena Line ytterligare åtta avgångar per vecka och kan erbjuda totalt 44 avgångar per vecka på linjen.

– Vi ser en fortsatt stark efterfrågan på kapacitet och för våra kunder är det mycket viktigt med tillgänglighet och flexibilitet, något som vi kan erbjuda på ett ännu bättre sätt nu. Det här ligger väl i linje med vår tillväxtstrategi där Gute blir ett mycket bra tillskott med en turlista mer anpassad efter våra fraktkunders behov vilket också bidrar till att vi kan bibehålla vår starka marknadsposition med Baltic Port i Karlskrona och den nya terminalen i Gdynia som viktiga hamnar för både frakt och passagerare, säger Marek Kiersnowski.